eventy

Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miroslav Kocúr
Čítanie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Valentin Silvestrov
Kamera a strih Pavol Jurčo

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber

Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili?
Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba, sám sa po nej musím vydať. Pričiniť sa o to aby som pochopil všetko o každom človeku.
Brat Roger
Homília z cyklu meditácií na knihou Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Pjoni
Kamera a strih: Pavol Jurčo

V niečo musíte veriť. Vo svoju guráž, v osud, život, karmu, v čokoľvek. Tento prístup ma nikdy nesklamal, a stojí za všetkým v mojom živote.
Nech sa vám v živote prihodí čokoľvek negatívne, ak k tomu pristúpite pozitívne, budete úspešní. Ste víťazi. Osud máte v rukách.
Steve Jobs

Rýchli nevyhrávajú beh, hrdinovia nevíťazia v boji, múdri si nevyslúžia chlieb, inteligentní nenadobúdajú bohatstvo, ani rozumní spoločenské uznanie. To čo sa im deje podlieha času a náhode.
Veď človek nevie, čo mu prinesie čas. Tak ako sa ryba chytí do krutej siete, a vtáky uviaznu v osídle, i človek upadne do zlých časov, ktoré naň prídu celkom nečakane.
Kohelet
Slovo: Pavol Jurčo
Čítanie z Biblie: Samuel Skyva
Hudobná meditácia: Ivan Šiller hrá Phillipa Glassa
Biblické pasáže: Genezis 18,1-15; Evanjelium Lukáša 23,13-35; Evanjelium Matúša 15,34-36

K utorkovej rannej meditácii sa môžete pridať cez zoom link: bit.ly/KaplnkaZoom
V spolupráci s Bilingválnym Gymnáziom C. S. Lewisa organizujeme potravinovú zbierku pre klientov Nota Bene. Za každú pomoc budeme vďační. Viac info na našom FB.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Ak chcete podporiť Kaplnku finančne, môžete tak urobiť na náš účet: IBAN SK0911000000002925894471
Ďalšia z meditácii nad knihou Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Jonatán Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Chýba mi viera a preto sa nikdy nemôžem stať šťastným človekom. Veď šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné blúdenie k istej smrti. Nezdedil som boha, ani pevný bod na zemi, odkiaľ by som mohol upútať božiu pozornosť. Nezdedil som starostlivo ukrývanú zúrivosť skeptikov, vyprahnutú myseľ racionalistov, ani vrúcnu nevinnosť ateistov. Preto sa neodvažujem hodiť kameň po žene, ktorá verí veciam o ktorých ja pochybujem, či po mužovi, ktorý pochybnosť uctieva, akoby aj ju neobklopovala temnota. Ten kameň by zasiahol mňa samého, lebo o jednej veci som pevne presvedčený: že ľudská potreba útechy je neukojiteľná.
Stig Dageman

Boh nás stvoril ako autonómnych , aby sme sa mohli vzdať autonómnosti, prostredníctvom lásky.
Simona Weilová
Homília Alica Rosová
Čítanie biblie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Chick Corea
Kamera a strih Pavol Jurčo

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom; o tebe, Najvyšší, je [nám] znamením. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy; na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!
František z Assisi

Jsme součástí Příběhu, to skze nás Láska, která vládne, to skrze nás zpívá píseň beze slov, melodii vesmíru, jejíž jsem tónem, který chci zazpívat co nejčistěji.
To je smysl mého života, smysl mého běhu, smysl mého přebývání zde, abych běžel rychle a vytvale, dobře odtančil svůj tanec, zaspíval svůj jeden tón ve velké symfonii, byl vláknem v tapserii vesmíru, ve své pokoře i své velikosti.
Země sa chvěje, vnímám její rytmy, prostupují mě její rytmy a já ji vysílám ty své. Jsme jedné krve, Ty a já, pijeme z jednoho pramene, jsme jeden Život, čerpáme z Toho, kdo přichází, abychom měli Život a měli ho v nadbytku, abychom pili ze Života.
Marek Orko Vácha
Meditácia vzkriesenia o 10:00

Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Jána: Táňa Pauhofová
Výtvarná meditácia: Jozef Kurinec
Hudobná meditácia: Jonatán Pastirčák
Kamera: Debora Pastirčákova
Strih: Pavol Jurčo

Nech môj domček z karát, padne koľkokrát chce, budem ho stavať znova a znova. Nerobím tak náhodu i teraz? Samozrejme, je viac než pravdepodobné, že to, čo nazvem, ak sa tak stane, obnovením viery, sa napokon ukáže iba ako ďalší domček z karát. A nebudem vedieť, že je to tak, kým nepríde nové zemetrasenie, keď povedzme smrteľná choroba zasiahne moje telo, alebo vypukne vojna. V akom zmysle je toto všetko iba domček z karát? Je to azda preto, že to v čo verím, je iba snom, alebo preto, že iba snívam, že verím?
C. S. Lewis

Moja idea Boha, je moja a nie Božia myšlienka. Musí byť znova a znova, odstránená, znova a znova zničená. Boh sám je jej ničiteľom. On je veľkým obrazoborcom. A možno práve to ničenie je jedným zo znakov Jeho prítomnosti.
C. S. Lewis Zobraziť menej
Veľkonočná meditácia o 17:00

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša a Žalmu 22: Táňa Pauhofová
Vizuálna meditácia: Daniela Krajčová
Hudobná meditácia: Roman Harvan a Juraj Adamuščin
Kamera: Debora Pastirčáková
Strih: Pavol Jurčo

Bolo nás jedenásť, už nás je len desať, všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten desiaty tíško sa vytratil, nech si vraj obesia iba nás deviatich.
Zrazu vraví tretí, čože nás už spája, tak sme zostali len kamarát a ja. Len kamarát a ja? Už nás idú vešať, darmo kričím rata, a tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás jedenásť, už nás je len desať. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.
Milan Lasica

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej rany osamotenosti. V najhlbšom základe existencie všetkých nás teda akoby prebývalo peklo, zúfalstvo, osamotenosť, ktorá je taká nedostupná, aká je tiesnivá.
Joseph Ratzinger

Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné, niečo čo nie je on sám, potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký, musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť.
Rabi Baruch Meyers

Každé náboženstvo má svojich ateistov. Iba kresťanstvo má však Boha, ktorý sa na okamih stal ateistom.
K. G. Chesterton

Kristus prekročil bránu našej najkrajnejšej osamotenosti, vo svojom umučení vstúpil do tejto priepasti našej opustenosti. Tam kde k nám už nedolieha nijaký hlas, tam je on. Tým je prekonané peklo, alebo presnejšie: Smrť, ktorá bola pred tým peklom, už ním viac nie je.
Joseph Ratzinger
Homília Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Michal Tölgyessy a Robko Kolář

Púšť je miesto, kde sa nemôžeme skryť pred vlastnou pravdou, v ktorej sme bezohľadne konfrontovaní sami so sebou a svojími tieňovými stránkami. Púšť je súčasne miestom najväčšej Božej blízkosti. Tak sa na púšti zoznámil aj izraelský národ: ako s miestom najbližším Bohu.
Anselm Grün
Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia Mišo Tölgyessy, Robko Kollár

Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Søren Kierkegaard

Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Lebo každá vec más svoj čas aj svoj spôsob, i keď na človeka dolieha veľa zla. Nik predsa nevie, čo bude. Kto mu to oznámi?
Kohelet

Preto že štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad „civilnými“ záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou, najviac naklonenou k zlu.
Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou
Paul Ricoeur
Homília Kaplnky
Slovo: Jana Camara
Video: Pavol Jurčo

„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka. “
Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919 (V liste Dr. Jurajovi Janoškovi, 1906, Mont Blanc)

„Keď ideme o niečo žiadať pre niekoho iného, vystupujeme so sebadôverou človeka, ktorý žiada spravodlivosť, avšak keď konáme a hovoríme za seba sami, robíme tak s rozpakmi a hanbou, ako by sme prosili o milosť.“
Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696 O spravodlivosti

„Si taký mladý, ako tvoja sebadôvera a taký starý ako tvoj strach. Si taký mladý ako tvoja nádej a taký starý ako tvoja malovernosť. Si taký mladý ako tvoja láska a taký starý ako tvoje sebectvo.“
Albert Schweitzer

„Človek získava silu, skúsenosť a sebadôveru každým zážitkom, v ktorom sa musí pozrieť strachu do tváre… Keď musí urobiť to, čo urobiť nedokáže.“
Eleanor Roosevelt (manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených štátov 1884 - 1962)