eventy

Kaplnka pod borovicou
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Chválil som teda radosť, veď nič lepšieho niet pre človeka pod slnkom, ako jesť, piť a tešiť sa z toho. Radosť ho bude sprevádzať v jeho práci po všetky dni života, ktoré mu pod slnkom udelil Boh.
Choď svojou cestou. Jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, veď Boh si obľúbil tvoje dielo. Tvoje šaty nech sú biele v každom čase, nech olej na tvojej hlave nechýba. Užívaj si život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktorá ti Boh dal pod slnkom – po všetky tie tvoje pominuteľné dni.
Svetlo je sladké, vidieť slnko je pre oči potešením. Ak by človek žil i mnoho rokov, počas všetkých tých dní nech sa raduje; nech však pri tom pamätá na dni temnoty, lebo tých nebude málo. Všetko čo príde sa pominie. Raduj sa mladý človek, pokiaľ si mladý. Choď po cestách svojho srdca, kam ťa vedie túžba očí, nezabudni však, že to všetko Boh privedie na súd. Vykáž zo srdca mrzutosť, a zlo si drž od tela, lebo mladosť sa pominie tak ako čerň tvojich vlasov.
Kohelet
Živé bohoslužby Kaplnky pod borovicou pri Gymnáziu C. S. Lewisa
Z cyklu meditácií nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Ľudia by nemali toľko premýšľať nad tým, čo majú robiť, mali by radšej premýšľať nad tým, kým majú byť.
Majster Eckhart.

Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti, to čo dávaš ťa vôbec nezmenšuje, naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Veď ak ti môžu vziať, to čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to čo si rozdal?
Exupéry

Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers

Hypotéza ducha, nie je o nič viac fantazijná, než hypotéza hmoty. V skutočnosti nemáme potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického, napriek tomu to existuje. Rovnako dobre môžeme predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu.
C. G. Jung.

Jediný čin milosrdenstva, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného.
Blaise Pascal
Homília k sviatku Zoslania Ducha

Homília Pavol Jurčo

Hudobná meditácia Ivan Šiller - klavír
hrá Chicka Coreu

Video natočil a zostrihal Pavol Jurčo

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie...
Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou...
Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.


V každej skutočnej modlitbe je to Duch Svätý, kto sa v nás modlí. Práve vďaka nemu si v modlitbe srdca uvedomujeme, že je to on, kto sa v nás modlí s láskou príliš hlbokou a príliš tajomnou, aby sme ju mohli pochopiť. Jasáme nad spojením nášho hlasu s jeho hlasom a naša duša, v okamihu keď sa spojila v jediný plameň s plameňom jeho Ducha, tryská hore k Otcovi skrze Syna.
Pokračovanie v meditáciách nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Jonatan Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.
Bláznom nie je ten kto stratil rozum, bláznom je ten kto stratil všetko ostatné okrem rozumu.
K. G. Chesterton

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Saint Exupéry

Aj keby bol Boh z hľadiska existencie ilúziou, z hľadiska dobra je jedinou skutočnosťou. Som si tým celkom istá, lebo ide o definíciu. „Boh je dobro“ je rovnako isté ako „ja som“. Som v pravde, ak svoju túžbu oddeľujem od všetkých vecí a smerujem ju výlučne k dobru, aj keď neviem či existuje alebo nie.
Simona Weil
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miroslav Kocúr
Čítanie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Valentin Silvestrov
Kamera a strih Pavol Jurčo

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber

Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili?
Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba, sám sa po nej musím vydať. Pričiniť sa o to aby som pochopil všetko o každom človeku.
Brat Roger
Homília z cyklu meditácií na knihou Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Pjoni
Kamera a strih: Pavol Jurčo

V niečo musíte veriť. Vo svoju guráž, v osud, život, karmu, v čokoľvek. Tento prístup ma nikdy nesklamal, a stojí za všetkým v mojom živote.
Nech sa vám v živote prihodí čokoľvek negatívne, ak k tomu pristúpite pozitívne, budete úspešní. Ste víťazi. Osud máte v rukách.
Steve Jobs

Rýchli nevyhrávajú beh, hrdinovia nevíťazia v boji, múdri si nevyslúžia chlieb, inteligentní nenadobúdajú bohatstvo, ani rozumní spoločenské uznanie. To čo sa im deje podlieha času a náhode.
Veď človek nevie, čo mu prinesie čas. Tak ako sa ryba chytí do krutej siete, a vtáky uviaznu v osídle, i človek upadne do zlých časov, ktoré naň prídu celkom nečakane.
Kohelet
Slovo: Pavol Jurčo
Čítanie z Biblie: Samuel Skyva
Hudobná meditácia: Ivan Šiller hrá Phillipa Glassa
Biblické pasáže: Genezis 18,1-15; Evanjelium Lukáša 23,13-35; Evanjelium Matúša 15,34-36

K utorkovej rannej meditácii sa môžete pridať cez zoom link: bit.ly/KaplnkaZoom
V spolupráci s Bilingválnym Gymnáziom C. S. Lewisa organizujeme potravinovú zbierku pre klientov Nota Bene. Za každú pomoc budeme vďační. Viac info na našom FB.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Ak chcete podporiť Kaplnku finančne, môžete tak urobiť na náš účet: IBAN SK0911000000002925894471
Ďalšia z meditácii nad knihou Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Jonatán Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Chýba mi viera a preto sa nikdy nemôžem stať šťastným človekom. Veď šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné blúdenie k istej smrti. Nezdedil som boha, ani pevný bod na zemi, odkiaľ by som mohol upútať božiu pozornosť. Nezdedil som starostlivo ukrývanú zúrivosť skeptikov, vyprahnutú myseľ racionalistov, ani vrúcnu nevinnosť ateistov. Preto sa neodvažujem hodiť kameň po žene, ktorá verí veciam o ktorých ja pochybujem, či po mužovi, ktorý pochybnosť uctieva, akoby aj ju neobklopovala temnota. Ten kameň by zasiahol mňa samého, lebo o jednej veci som pevne presvedčený: že ľudská potreba útechy je neukojiteľná.
Stig Dageman

Boh nás stvoril ako autonómnych , aby sme sa mohli vzdať autonómnosti, prostredníctvom lásky.
Simona Weilová
Homília Alica Rosová
Čítanie biblie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Chick Corea
Kamera a strih Pavol Jurčo

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom; o tebe, Najvyšší, je [nám] znamením. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy; na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!
František z Assisi

Jsme součástí Příběhu, to skze nás Láska, která vládne, to skrze nás zpívá píseň beze slov, melodii vesmíru, jejíž jsem tónem, který chci zazpívat co nejčistěji.
To je smysl mého života, smysl mého běhu, smysl mého přebývání zde, abych běžel rychle a vytvale, dobře odtančil svůj tanec, zaspíval svůj jeden tón ve velké symfonii, byl vláknem v tapserii vesmíru, ve své pokoře i své velikosti.
Země sa chvěje, vnímám její rytmy, prostupují mě její rytmy a já ji vysílám ty své. Jsme jedné krve, Ty a já, pijeme z jednoho pramene, jsme jeden Život, čerpáme z Toho, kdo přichází, abychom měli Život a měli ho v nadbytku, abychom pili ze Života.
Marek Orko Vácha
Meditácia vzkriesenia o 10:00

Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Jána: Táňa Pauhofová
Výtvarná meditácia: Jozef Kurinec
Hudobná meditácia: Jonatán Pastirčák
Kamera: Debora Pastirčákova
Strih: Pavol Jurčo

Nech môj domček z karát, padne koľkokrát chce, budem ho stavať znova a znova. Nerobím tak náhodu i teraz? Samozrejme, je viac než pravdepodobné, že to, čo nazvem, ak sa tak stane, obnovením viery, sa napokon ukáže iba ako ďalší domček z karát. A nebudem vedieť, že je to tak, kým nepríde nové zemetrasenie, keď povedzme smrteľná choroba zasiahne moje telo, alebo vypukne vojna. V akom zmysle je toto všetko iba domček z karát? Je to azda preto, že to v čo verím, je iba snom, alebo preto, že iba snívam, že verím?
C. S. Lewis

Moja idea Boha, je moja a nie Božia myšlienka. Musí byť znova a znova, odstránená, znova a znova zničená. Boh sám je jej ničiteľom. On je veľkým obrazoborcom. A možno práve to ničenie je jedným zo znakov Jeho prítomnosti.
C. S. Lewis Zobraziť menej