eventy

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE KAPLNKY

Pravidelné stretnutie členov a priateľov zboru Cirkvi bratskej - Kaplnka sa uskutoční po bohoslužbe už túto nedeľu 31.3.2019. Prosíme, ak môžete, prídte. Tím Kaplnky zhodnotí rok 2018 a predstaví, aké je smerovanie zboru. Samozrejme môžete ako členovia toto smerovanie ovplyvniť.

Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo on budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.
blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Evanjelium podľa Matúša 5: 3 - 10
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužby Kaplnky budú nahrávané do rozhlasu

Slovo Daniel Pastirčák

Hudobná meditácia - David Lang Death speaks
hrajú Ferko Király - klavír Michal Matejka - gitara,
Zuzana Cenkerová - husle, Juraj Adamučšin - spev

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami

A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme

Po chrpách které kvetly v loni
Slabounce jejich ruce voní

Tiše mne zdraví jako svého
Hrbáčka času přítomného

Ján Skácel

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Kde život je, čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup

Z cyklu homílií Sašu Fleka na tému Cirkev

Homília. Saša Flek

Klub so spisovateľkou Janou Šrámkovou. Jana je úspešná česká spisovateľka. Za svoju prvotinu "Hruškadótyr" jej bola udelená cena Jiřího Ortena. Jana je dcérou Pavla Černého, bývalého predsedu Ekumenickej rady cirkvi i ex-predsedu Cirkvi bratskej v Českej republike

Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Akí sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť - ako v rozbitej rodine.

Frederico Fellini - Skúška orchestra

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Saint Exupéry

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou, či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. Keď more odplaví jednu hrudu, ochudobní to celú Európu, akoby pohltilo poloostrov, alebo zámok, ktorý patrí tvojím priateľom, alebo tebe samému.
Som chudobnejší o smrť každého, lebo som votkaný do sveta ľudí.
Preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu,
Lebo tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Z cyklu - SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Homília Daniel Pastirčák

Rabiho Šneura Zalmana, rava z Rojzenu, udal jeden z vodcov nitnagdim vláde. Uväznili ho v Petrohrade a čakal na výsluch. Do jeho cely vošiel policajný veliteľ. Podľa výraznej a tichej tváre rava, ponoreného do seba muž pochopil, že má pred sebou mimoriadneho človeka. Začal mu klásť otázky, ktoré ho pri čítaní Písma napadali. Nakoniec sa spýtal: Ako možno rozumieť tomu, že sa vševediaci Boh pýta Adama: „Kde si?“
Rabín mu povedal: „Veríte, že Písmo je večné a je v ňom zhrnutá každá doba, každé pokolenie a každý človek? „Verím.“ Odpovedal. Rabbi pokračoval: „ V každej dobe volá Boh na každého z nás: „Kde si vo svojom svete? Uplynulo už toľko rokov a dní z tých, čo ti boli pridelené – ako ďaleko si sa dostal vo svojom svete? Tak nejako hovorí Boh: Žiješ už štyridsať šesť rokov, a kde si teraz?“
Keď veliteľ počul, že rabi udal jeho presný vek, ožil, položil mu ruku na rameno a zvolal: „Bravo!“ Srdce sa mu však chvelo.

Martin Buber

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup

Najzákladnejšou pravdou o človeku, je, že je to veľmi čudná bytosť, akoby ani celkom nepatril na túto zem.
Jeho vonkajší vzhľad pripomína skôr niekoho kto si priniesol akési cudzie zvyklosti, z inej zeme, než toho kto vyrástol na tejto. Má nespravodlivé výhody i nespravodlivé nevýhody. Nemôže spávať vo svojej vlastnej koži, nemôže dôverovať svojim inštinktom. Je zázračným tvorcom i kriplom zároveň.

Chesterton
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
(Evanjelium podľa Jána, 15:13 a 17)


Těším se na šelmy pro mne přichystané a přál bych si, aby vůči mně neváhaly. Sám jim domluvím, aby mne rychle sežraly a neotálely jako s některými, kterých se ani nedotkly. A kdyby se jim nechtělo, přinutím je. Mějte ke mně ohled, sám vím, co mi prospívá. Právě začínám být učedníkem. Nic viditelného ani neviditelného mne nesmí zaujmout, abych dosáhl Ježíše Krista. Oheň a kříž, smečky šelem, sekání, řezaní, rozházení kostí, roztrhání údů, rozdrcení celého těla a zlé mučení Ďáblovo na mne přijdou, jen abych dosáhl Ježíše Krista.

Ignác z Antiochije, 1. storočie
Homília: Jana Camara
Cyklus: Biblické ženy
Téma: Z vody strachu vyťahujúca.

O tom, čo znamená báť sa Hospodina

Biblické texty:
Žalm110,11 Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Počiatkom múdrosti je báť sa Boha.
Žalm 40,9 Vo svojom vnútri mám Tvoj zákon
Pokračovanie cyklu o Cirkvi od Sašu Fleka

Slovo Saša Flek (autor ParaBible)

„Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, až nakonec všechno zkvasilo.“
(Matouš 13:33)

tak dlouho jsme šli
tímtéž špatným směrem
cestou z města naší naděje
které ještě leží pochované
pak jsme někoho potkali
dělil se s námi o chleba
ukázal nám novou vodu
zde v městě naší naděje
já jsem vodou
ty jsi vodou
on je vodou
ona je vodou
já jsem vodou života
ty jsi vodou života
my jsme vodou života
vy jste vodou života
nalezneme vodu
staneme se vodou

(Dorothee Sölle: Píseň o cestě do Emauz)

I ty i já i já i ty i my i vy se můžem mořem stát,
i ty i já i já i ty i my i vy i my můžem lásku dát.

Roman Dragoun

Zlo v raji

03február
Bohoslužby s Eucharistiou

Hudobná meditácia VENI ansámble - Gavin Bryars Jesus blood nevere failed me yet

Homília Daniel Pastirčák

Človek, ktorý klesol veľmi nízko, cíti potrebu hľadať medzi svojimi predkami niekoho, kto by bol za to zodpovedný. Natoľko cítime, že možnosť klesnúť presahuje sily biedneho jednotlivca a na to, aby sa človek dal strhnúť potrebuje rýchlosť nadobúdanú a vzrastajúcu z generácie na generáciu. Koľko mŕtvych sa ukojí v nás a skrze nás! Koľko vášní predkov sa uvoľní! Koľkí z nich by nám potisli ruku na pohyb, ktorý váhame urobiť?
Istotne mi hneď poviete: Koľkí z nich by nás zadržali, pomáhali bojovať proti temnotám? Nuž, v tomto ohľade nemáme rovnaké skúsenosti.

Francois Mauriac – Čierní anjeli

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker


Z Cyklu - PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Zuzana Mojžišová

Protože jediné nebezpečí, které skutečně existuje, je člověk sám. Člověk představuje velké nebezpečí a my si toho zoufale nejsme vědomi.
C. G. Jung