eventy

Bohoslužby Kaplnky

homília Miro Kocúr

Po bohoslužbe klub - rozhovor o knihe Mira Kocúra - Keď naivita vyhráva.

Vieru nie je potrebné dokazovať. Naopak viera niečo dokazuje. Viera v Boha a v Ježiša Krista dokazuje, že bieda a skazenosť sveta nie je primeranou výpoveďou o tom aký je svet a život. Povedať pravdu o svete a o živote znamená hovoriť o tom všetkom s vierou. V tom všetkom okolo nás je stále možné veriť v Božiu spásu.


Život je taký aký je. Zmyslom viery nie je hovoriť o živote pekne. Viera má zmysel keď povieme: To nie je všetko, to nie je to posledné. V Ježišovi Kristovi Boh ukázal, aké to je a čo to znamená. Utrpenie a kríž je niečo hrozné. Žiť podľa svedomia nás môže stáť život. Ale posledné slovo nad tým všetkým je vyhradené Bohu. A to slovo je spása a nekonečná sláva.

O Bohu sa nedá hovoriť s hocikým len tak, ako hocikto dnes tu a tam nejako hovorí hore dolu o Bohu a o svete. Nedá sa o tom hovoriť s tými, ktorí vedia všetko o tom, ako sa dnes má správne uvažovať a hovoriť o Bohu a o svete. Potrebujeme na to miesto, kde sa poznanie toho, ako sa o Bohu a o svete hovorí správne. Kde sa to dá vždy znovu zažiť a počuť. Kde sa podľa toho žije a kde sa toto poznanie odovzdáva vždy znovu ďalej.

Tým miestom kde sa to deje je cirkev. Je to spoločenstvo tých, ktorí veria v Boha a v Ježiša Krista. Uprostred neho sa potichu a diskrétne musí hovoriť o posolstve evanjelia k nám všetkým ako k cirkvi. V tomto tichu máme načúvať, čo máme robiť. Máme o tom ďalej hovoriť správne. Nemáme rozširovať bezradnosť sveta a nemáme sa ani utešovať nádejou na život v nebi. A nemáme podporovať ani rýchle a lacné riešenia. Máme sa obmedziť na to najvnútornejšie. Hovoriť o Bohu správne, znamená vo všetkom tom, čo je okolo nás vidieť, ohlasovať a predstavovať iným Božiu spásu v Ježišovi Kristovi. Ako znovuzrodení o tom môžeme a máme hovoriť vždy znovu.

Willi Hubinger


Močiar hanby

15september
Bohoslužby Kaplnky

homília Jana Camara

Poněvadž nemám kanady a neznám písně s FAM
hó hó hó a neznám písně s FAM
vyloučili mě z osady že prý jsem houby tramp
hó hó hó že prý jsem houby tramp
Napsali si do cancáku jen ať to každý ví
hó hó hó jen ať to každý ví
vyloučený z řad čundráků ten frajer libový
hó hó hó ten frajer libový
A já jsem ostuda traperů já mám rád operu, já mám rád folk, rock
chodím po světě bez nože, to prý se nemóže, to prý jsem cvok
já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane
já jsem ostuda trempů, já když chlempu tak v autokempu

Jarek Nohavica

„Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály ani o hany. Nebudeš svätejším, keď ťa chvália, ani horším, keď ťa hania.“

Tomáš Kempenský

Schola a láska

08september
Boholužby k začiatku školského roku

homília Daniel Pastirčák


Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot


Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber


Sme trpaslíci, ktorí sedia na ramenách obrov. Vidíme viac ež oni, nie pre to, že by sme mali lepší zrak, ani preto, že by sme boli vyšší než oni, ale preto, že nás vyzdvihli a dodali naším postavičkám ohromnú výšku.

Bernard z Chartres

Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom – rodičom a synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.

Mathew Fox

dieťa pozrie na starca

v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol

starec pozrie na dieťa

v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie

boh cez nich
pozrie do seba

a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul

a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko

DP
Bohoslužba s eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Orol sa vznáša na vrchole neba
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd,
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jary a jesene, rodenia a umierania!
Nekonečný kruh myšlienky a činu,
Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus,
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha;
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti,
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker

Nedajbože aby to Nemec prehral. Všetci Židia a podobné elementy by prišli naspäť. (...) Dnešný zápas - ako to povedal A. Hitler - celá táto vojna je vojnou sociálnou, proti svetovému židovskému kapitálu. (...) Plní sa na nich kliatba, ktorú sami vyslovili, keď žiadali na Pilátovi smrť Kristovu. (...) Očistili sme Slovensko od Čechov a spreneverili by sme sa duchu Hlinkovmu, keby sme slovenský majetok nechali v rukách Židov. (...)Národu nedám zahynúť pre židovskú pospolitosť. Ja si po kresťansky poviem: Najprv seba, potom teba. (...) To čo židovské zákony idú robiť nie je nijako nekresťanské ani neľudské.

Jozef Tiso

Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku. V susedných štátoch, kde rovnako ako u nás narastá vplyv národného socializmu, sa takýchto barbarstiev nedopúšťali, dopúšťajú sa ich jedine na Slovensku, kde je na čele vlády katolícky kňaz, a popredné miesta má v rukách klerikálna strana.

Biskup Pavol Peter Gojdič
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Alica Rosová

Po uvážení a vypočutí všetkého nechcem ďalej šíriť spor. Ničomu to neosoží, je to len na skazu poslucháčov. Na povzbudenie je dobrý zákon, keď ho niekto správne používa, lebo jeho cieľom je láska, vychádzajúca z čistého srdca, z dobrého svedomia a nepretváranej viery. Učiteľ náš vie, ktoré dve prikázania obsahujú celý zákon a prorokov. Čo mi škodí, Bože môj, Svetlo mojich očú, čo mi škodí, keď vrúcne vyznávam pravdu, že tieto slová pripúšťajú rozličný výklad, ktorý je správny? Čo mi škodí, hovorím, keď tomu, kto písal, budem rozumieť ináč, ako rozumie azda iný človek? Keď čítame nejakú knihu, usilujeme sa vyskúmať a pochopiť autora a keď veríme v jeho pravdovravnosť, vystríhame sa pripísať mu niečo, čo nie je pravda. Keď sa teda pri vyložení Písma svätého niekto usiluje nájsť ten zmysel, ktorý vložil doň spisovateľ, čo je na tom zlého, že tam nachádza zmysel, ktorý mu Ty, Svetlo všetkých pravdu milujúcich duší, ukazuješ ako správny, hoci sa nezrovnáva so zmyslom spisovateľa, ktorý tiež chcel povedať pravdu, i keď azda trocha ináč.

Augustín: Vyznania
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

„Gandalf, Gandalf! Propánakrále! Snad ne ten potulný čaroděj, který dal starému Bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky, co se samy zapínali a nikdy se nerozepnuly, dokud se jim neporučilo? Snad ne ten chlapík, který vždycky ve společnosti vyprávěl takové báječné historky o dracích a skřetech a obrech a zachráněných princeznách a nečekaném štěstí synů chudých vdov? Snad ne ten muž, co dělával tak vynikající ohňostroje?“

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky


Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.

(List Hebrejom, 11:24 – 27)
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

Bilbo si pak až do konce svých dní nedokázal nikdy vzpomenout, jak se tenkrát octl venku, bez klobouku, bez vycházkové hole a bez peněz, a vůbec bez všeho, co si obvykle bral s sebou, když odcházel z domu; jak nechal přesnídávku nedojedenou a nádobí neumyté; jak strčil klíče od domu do ruky Gandalfovi a jak uháněl, pokud mu srstnaté nožičky stačili, podél velkého Mlýna, přes Vodu, a pak ještě celou míli nebo i víc.

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Bohoslužba s eucharistiou

Homília: Daniel Pastirčák

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot

Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať.
Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič.
Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.

Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo.
Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli

Majster Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky
Homília Jana Camara

S pokorou je jeden problém: Nedá sa s ňou pochváliť.
Gene Brown

„Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života.“
Albert Schweitzer

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.
„Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.“
Viktor Frankl
Bohoslužby Kaplnky

Homília Jana Camara

„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.

Karel Kryl

„Nezľakni sa samoty a opustenosti svojho najvnútornejšieho väzenia, ktoré je zdanlivo naplnené bezmocnosťou, únavou a prázdnotou. Tvoje väzenie sa len zatvára pred ničotnou konečnosťou. Božie mlčanie, jeho nesmierna tichosť ťa napĺňa slovom bez slov, napĺňa ťa ním, ktorý je všetko nad všetkým.“

Karl Rahner

Únava nás vybízi, abychom se začali věnovat tajemství světa a člověka a abychom je proste vnímali, aniž bychom je chtěli měnit. Únava nás vede k pokorě, ve které uznáme vlastní hranice. Únava nás otvíra tomu, co není v našem živote povrchní a prvoplánové.

Anselm Grun