eventy

Bohoslužby z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.

Druhá nedeľa na Gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo Daniel Pastirčák

K duchaprázdným, neživotním, mechanickým systémům, které s lidmi nakládají, tak jako kdyby šlo o věci, a proto s jedním nakládají jako s druhým, neznal Kristus shovívavosti; pro něho nebylo zákonů; byli pouze výjimky, jakoby kterýkoliv člověk nebo kterákoliv věc byly na světě jedinečné!

Oscar Wilde

Istý teológovia diskutujú o dedičnom hriechu, čo je však v skutočnosti jediná časť Kresťanskej teológie ktorú možno priamo dokázať. Popierajú ľudský hriech, ktorý môžu vidieť priamo na ulici. Najväčší svätci i najväčší skeptici, berú predpoklad zla za základné východisko všetkých svojich argumentov.

G. K. Chesterton

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave. Podobne slnečný jas, hoci nemá obľúbencov, nemôže svoje svetlo odraziť v zaprášenom zrkadle tak jasne ako v zrkadle čistom.
Nástrojom, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.
O akom kráľovstve hovoril Ježiš?

Bohoslužby s eucharistiou

Homília Daniel Pastirčák
slovo privítania riditeľ Bilgymu Peter Fígel

PRVÝ KRÁT JE KAPLNKA NA GYMNÁZIU C: S. LEWISA
Haanová 28. Dúfam, že tam trafíte :)

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová

Ak porozumieme Božej láske k nám, radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu hanbiť nebudeme. No bieda je pre nás užitočná len vtedy ak u Boha nehľadáme nič iné iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili Božiu lásku, je ocenenie našej vlastnej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva

Thomas Merton

V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty: narodenie a smrť. Zbožňovať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť pri tom jeho božskosť, môžeme len ako rodiaci sa alebo umierajúci.

Smrť: Okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti. Nevyhnutný pre prístup k večnosti

Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie.

Simona Weilová
SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II. časť 3.
O Trojjedinosti Boha

Kaplnka naposledy v A4.

Homília: Daniel Pastirčák

Tak nemlč, vykroč už zo seba
Škrupina okolo teba praská
Poznám tvoje meno
A moje meno je láska

Ivan Štrpka


Kristov život je práve taký, aký musí byť, ak ide o život Boha a zároveň človeka. Je to symbol, spojenie heterogénnych pováh – asi také, ako keby sa spojili Jób a Jahve v jednej osobnosti. Jahveho zámer stať sa človekom, zámer čo vyplynul zo zrážky s Jóbom, sa napĺňa v Kristovom živote a utrpení.

C. G. Jung

Všeobecná viera teda je tá, aby sme ctili jedného Boha v Trojici, a Trojicu v jednote bez miešania osôb a bez oddeľovania podstaty. Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha svätého, ale Otcovo Synovo i Ducha svätého je jedno Božstvo, rovnocenná sláva, spoločná velebnosť. Aký je Otec, taký je i Syn, taký i Duch svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený i Duch svätý. Nezmerný Otec, nezmerný Syn, nezmerný i Duch svätý, a predsa nie traja veční, ale jeden večný, a nie traja nestvorení, ani traja nezmerný, ale jeden nestvorený a jeden nezmerný.

Atanáziové krédo

Paradox učenia o Trojici – „Jedna podstata – tri osoby“ súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah.

Joseph Ratzinger
Bohoslužby Kaplnky

homília Miro Kocúr

Po bohoslužbe klub - rozhovor o knihe Mira Kocúra - Keď naivita vyhráva.

Vieru nie je potrebné dokazovať. Naopak viera niečo dokazuje. Viera v Boha a v Ježiša Krista dokazuje, že bieda a skazenosť sveta nie je primeranou výpoveďou o tom aký je svet a život. Povedať pravdu o svete a o živote znamená hovoriť o tom všetkom s vierou. V tom všetkom okolo nás je stále možné veriť v Božiu spásu.


Život je taký aký je. Zmyslom viery nie je hovoriť o živote pekne. Viera má zmysel keď povieme: To nie je všetko, to nie je to posledné. V Ježišovi Kristovi Boh ukázal, aké to je a čo to znamená. Utrpenie a kríž je niečo hrozné. Žiť podľa svedomia nás môže stáť život. Ale posledné slovo nad tým všetkým je vyhradené Bohu. A to slovo je spása a nekonečná sláva.

O Bohu sa nedá hovoriť s hocikým len tak, ako hocikto dnes tu a tam nejako hovorí hore dolu o Bohu a o svete. Nedá sa o tom hovoriť s tými, ktorí vedia všetko o tom, ako sa dnes má správne uvažovať a hovoriť o Bohu a o svete. Potrebujeme na to miesto, kde sa poznanie toho, ako sa o Bohu a o svete hovorí správne. Kde sa to dá vždy znovu zažiť a počuť. Kde sa podľa toho žije a kde sa toto poznanie odovzdáva vždy znovu ďalej.

Tým miestom kde sa to deje je cirkev. Je to spoločenstvo tých, ktorí veria v Boha a v Ježiša Krista. Uprostred neho sa potichu a diskrétne musí hovoriť o posolstve evanjelia k nám všetkým ako k cirkvi. V tomto tichu máme načúvať, čo máme robiť. Máme o tom ďalej hovoriť správne. Nemáme rozširovať bezradnosť sveta a nemáme sa ani utešovať nádejou na život v nebi. A nemáme podporovať ani rýchle a lacné riešenia. Máme sa obmedziť na to najvnútornejšie. Hovoriť o Bohu správne, znamená vo všetkom tom, čo je okolo nás vidieť, ohlasovať a predstavovať iným Božiu spásu v Ježišovi Kristovi. Ako znovuzrodení o tom môžeme a máme hovoriť vždy znovu.

Willi Hubinger


Močiar hanby

15september
Bohoslužby Kaplnky

homília Jana Camara

Poněvadž nemám kanady a neznám písně s FAM
hó hó hó a neznám písně s FAM
vyloučili mě z osady že prý jsem houby tramp
hó hó hó že prý jsem houby tramp
Napsali si do cancáku jen ať to každý ví
hó hó hó jen ať to každý ví
vyloučený z řad čundráků ten frajer libový
hó hó hó ten frajer libový
A já jsem ostuda traperů já mám rád operu, já mám rád folk, rock
chodím po světě bez nože, to prý se nemóže, to prý jsem cvok
já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane
já jsem ostuda trempů, já když chlempu tak v autokempu

Jarek Nohavica

„Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály ani o hany. Nebudeš svätejším, keď ťa chvália, ani horším, keď ťa hania.“

Tomáš Kempenský

Schola a láska

08september
Boholužby k začiatku školského roku

homília Daniel Pastirčák


Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot


Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber


Sme trpaslíci, ktorí sedia na ramenách obrov. Vidíme viac ež oni, nie pre to, že by sme mali lepší zrak, ani preto, že by sme boli vyšší než oni, ale preto, že nás vyzdvihli a dodali naším postavičkám ohromnú výšku.

Bernard z Chartres

Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom – rodičom a synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.

Mathew Fox

dieťa pozrie na starca

v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol

starec pozrie na dieťa

v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie

boh cez nich
pozrie do seba

a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul

a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko

DP
Bohoslužba s eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Orol sa vznáša na vrchole neba
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd,
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jary a jesene, rodenia a umierania!
Nekonečný kruh myšlienky a činu,
Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus,
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha;
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti,
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker

Nedajbože aby to Nemec prehral. Všetci Židia a podobné elementy by prišli naspäť. (...) Dnešný zápas - ako to povedal A. Hitler - celá táto vojna je vojnou sociálnou, proti svetovému židovskému kapitálu. (...) Plní sa na nich kliatba, ktorú sami vyslovili, keď žiadali na Pilátovi smrť Kristovu. (...) Očistili sme Slovensko od Čechov a spreneverili by sme sa duchu Hlinkovmu, keby sme slovenský majetok nechali v rukách Židov. (...)Národu nedám zahynúť pre židovskú pospolitosť. Ja si po kresťansky poviem: Najprv seba, potom teba. (...) To čo židovské zákony idú robiť nie je nijako nekresťanské ani neľudské.

Jozef Tiso

Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku. V susedných štátoch, kde rovnako ako u nás narastá vplyv národného socializmu, sa takýchto barbarstiev nedopúšťali, dopúšťajú sa ich jedine na Slovensku, kde je na čele vlády katolícky kňaz, a popredné miesta má v rukách klerikálna strana.

Biskup Pavol Peter Gojdič
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Alica Rosová

Po uvážení a vypočutí všetkého nechcem ďalej šíriť spor. Ničomu to neosoží, je to len na skazu poslucháčov. Na povzbudenie je dobrý zákon, keď ho niekto správne používa, lebo jeho cieľom je láska, vychádzajúca z čistého srdca, z dobrého svedomia a nepretváranej viery. Učiteľ náš vie, ktoré dve prikázania obsahujú celý zákon a prorokov. Čo mi škodí, Bože môj, Svetlo mojich očú, čo mi škodí, keď vrúcne vyznávam pravdu, že tieto slová pripúšťajú rozličný výklad, ktorý je správny? Čo mi škodí, hovorím, keď tomu, kto písal, budem rozumieť ináč, ako rozumie azda iný človek? Keď čítame nejakú knihu, usilujeme sa vyskúmať a pochopiť autora a keď veríme v jeho pravdovravnosť, vystríhame sa pripísať mu niečo, čo nie je pravda. Keď sa teda pri vyložení Písma svätého niekto usiluje nájsť ten zmysel, ktorý vložil doň spisovateľ, čo je na tom zlého, že tam nachádza zmysel, ktorý mu Ty, Svetlo všetkých pravdu milujúcich duší, ukazuješ ako správny, hoci sa nezrovnáva so zmyslom spisovateľa, ktorý tiež chcel povedať pravdu, i keď azda trocha ináč.

Augustín: Vyznania
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

„Gandalf, Gandalf! Propánakrále! Snad ne ten potulný čaroděj, který dal starému Bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky, co se samy zapínali a nikdy se nerozepnuly, dokud se jim neporučilo? Snad ne ten chlapík, který vždycky ve společnosti vyprávěl takové báječné historky o dracích a skřetech a obrech a zachráněných princeznách a nečekaném štěstí synů chudých vdov? Snad ne ten muž, co dělával tak vynikající ohňostroje?“

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky


Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.

(List Hebrejom, 11:24 – 27)
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

Bilbo si pak až do konce svých dní nedokázal nikdy vzpomenout, jak se tenkrát octl venku, bez klobouku, bez vycházkové hole a bez peněz, a vůbec bez všeho, co si obvykle bral s sebou, když odcházel z domu; jak nechal přesnídávku nedojedenou a nádobí neumyté; jak strčil klíče od domu do ruky Gandalfovi a jak uháněl, pokud mu srstnaté nožičky stačili, podél velkého Mlýna, přes Vodu, a pak ještě celou míli nebo i víc.

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky