eventy

BOHOSLUŽBY KAPLNKY NAŽIVO v budove gymnázia C. S. Lewisa.
Pôjdeme v režime OP (očkovaní, prekonaní ). Dýchacie cesty musí mať každý prekryté respirátorom.
Prosíme o trpezlivosť, opäť sa pri vstupe do budovy budú kontrolovať covid-pasy a robiť zoznam účastníkov.

Z cyklu LABYRINTOM BIBLIE
homília Daniel Pastirčák

Život, tak ako prebieha deň za dňom, je väčšinou iba tieňom života, iba občas v ňom tušíme, čo je vlastne život. Preto vo všeobecnosti nikto netúži predlžovať svoj život donekonečna. Oproti tomu stojí onen prapôvodný pocit, ktorý formuloval Nietzsche: každá túžba chce večnosť. Sú okamihy, ktoré by nikdy nemali pominúť. To čoho sa v nich dotýkame, by nemalo nikdy skončiť. Ako vyzerá okamih, v ktorom sa človek dozvie, čo je to život? Je to okamih lásky, a tá sa súčasne sáva okamihom pravdy, odkrytím života. Dochádza k nemu len tam kde človek odstúpi od seba a necháva svoje ja padnúť. Ak je tajomstvo života identické s tajomstvom lásky, je sprevádzané procesom smrti.
Joseph Ratzinger

Viera vo Vzkriesenie je hybnou silou celého kresťanstva. Čím bola táto viera podnietená? Niekoľkými neobyčajne živými halucináciami? Myslieť si to, je ako myslieť si, že od niekoľkých iskier zovrela voda v obrovskom kotly. Nech si o zjaveniach vzkrieseného myslíme čokoľvek, jedno je nepochybné, bola v nich akási nepremožiteľne silná skutočnosť. Podľa toho, že kúsok železa sa stal oceľou, poznáme, že bol rozžeravený do biela a ponorený do ľadovej vody. Podobne podľa toho, že ten ustráchaný Šimon z Kaifášovho dvora, sa stal veľkým apoštolom Petrom, poznáme, že prežil čosi nám neznáme, o čom sám hovorí: Vstal z mŕtvych.
D. S. Merežkovský
Homília k podobenstvu o nespravodlivom sudcovi
Pavol Jurčo

Nuž, Pane, ktorý umožňuješ viere porozumenie, daj mi aby som porozumel, že si, ako veríme, a že si to, čo veríme, že si. Verím zaiste, že si niečo, nad čo nič väčšieho sa nedá myslieť.
Anselm z Cantebury

Odlišnosti nie sú určené na to aby oddeľovali, aby odcudzovali. Sme odlišní presne pre to, aby sme si uvedomili našu potrebu toho druhého.
Desmond Tutu
Novoročná homília
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná improvizácia Jonatán Pastirčák
Strih Pavol Jurčo

Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Soren Kierkegaard.

Boh je novissimus, vždy to najnovšie čo je, Boh je vždy na počiatku.
Majster Eckahrt


Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote. Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života. V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť. „Čo to je?“ Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: Alfa a Omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.
J. Y. Leloup


To čo vieme o iných ľuďoch, sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali. Oni sa však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitočná spoločenská konvencia, ktorú je nutné z času na čas porušiť. Musíme pamätať na to, že každé skutočné stretnutie je stretnutím s cudzincom.
T. S. Eliot

Vianoce

24december
Vianoce 2021

Milí priatelia Kaplnky

Tohoročné Vianoce budú online

Na Štedrý deň 24.12 sa stretneme vo virtuálnom priestore Kaplnky v obývačke o 15:00 hod. Rozprávku o chlapcovi ktorého volali Nič, s ilustráciami detí z Kaplnky, prečíta Táňa Pauhofová. O vianočnom dieťati v nás povie pár slov Pavol Jurčo. Potom sa deti so svojimi rodičmi porozprávajú o tom ako pochopili rozprávku.

Na prvý sviatok vianočný 25.12 sa stretneme o 10:00 hod, pri homílii Daniela Pastirčáka. Vianočný príbeh je i o tom, že Boh myslí svet cez jedinečnosť jednotlivého človeka.
Večer o 19,00 sa spojíme na zoome, aby sme si pri pohári vína zapriali to najlepšie čo si v čase týchto Vianoc vieme priať

Stretneme sa na linku - https://zoom.us/j/97173893146?pwd=NVllZTdxZUNsVjdrTW9uaDhLUkpGQT09

Meeting ID: 971 7389 3146
Passcode: ieHTK4


Na druhý sviatok vianočný 26.12 sa stretneme o 10:00 hod, pri video-homílii Jany Camara – Naplnení milosťou. Reč bude o Márii a Štefanovi – mučeníkovi.

Prajeme vám Vianočnú nádej, v týchto dňoch, keď ešte nevidíme svetlo na konci kovidového tunela.

Tím Kaplnky
4 Advent - Svieca bdelosti

Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Ronald Šebesta

OZNAM:
Naši priatelia z občianskeho združenia Proti prúdu a časopisu Notabene už viac rokov pomáhajú ľuďom bez domova získať domov v prenajatých bytoch. V týchto dňoch spustili kampaň za získanie ďalších bytov pre chránené bývanie a ich prevádzkovanie. Pripájame sa k tejto zbierke a prosíme vás, aby ste zvážili svoj príspevok. Naše finančné dary pomôžu ukončiť bezdomovectvo aj ďalším ľuďom. Adventný čas je aj časom bdelosti voči najslabším. Prosíme, prispejte prostredníctvom stránky www.pomahatjelahke.sk


To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup


S výnimkou tých, ktorých duša
patrí bezvýhradne Kristovi,
všetci väčšmi alebo menej
pohŕdajú nešťastnými,
hoci takmer nikto
si to neuvedomuje.

Simena Weil
Online Homília Ján Ban
Video Pavol Jurčo

“Z úprimného srdca ťa prosím, trpezlivo znášaj všetko, čo je v tvojom srdci nedoriešené, a skús milovať otázky ako zamknuté komnaty, ako knihy napísané v celkom cudzom jazyku. Nehľadaj odpovede, ktoré ti nie sú súdené poznať, lebo by si ich nevedel prežiť. A zmyslom života je prežiť všetko. Prežívaj teraz otázky. Potom snaď jedného vzdialeného dňa postupne zistíš, a možno si to ani nebudeš uvedomovať, že už prežívaš odpoveď.”
M.R.Rilke
Homília Pavol Jurčo
Video Pavol Jurčo
hudobná improvizácia Stroon

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Saint Exupéry

Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker

Toto zakotvenie, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.
C. G Jung

Vedz, že dokiaľ hľadáš niečo svoje, nemôžeš Boha nikdy nájsť, pretože nehľadáš len a len Boha. Hľadáš niečo s Bohom, a robíš to isté, ako by si si z Boha urobil sviečku, aby si s ním niečo hľadal; a keď tú vec nájdeš sviečku zahodíš preč
Keď sa moja a Božia vôľa zjednotí tak, že je s ňou jedno, rodí nebeský Otec svojho jednorodeného Syna v sebe i vo mne.
Majster Eckhart
Počnúc najbližšou nedeľou (28. 11.) prechádzajú bohoslužby v Kaplnke opäť po čase do online priestoru.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňom 25. 11. 2021 na obdobie 90 dní núdzový stav a od toho istého dňa minimálne do 9. 12. 2021 aj obmedzila slobodu pohybu zákazom vychádzania. Stretávanie sa na bohoslužbách je zakázané. Zatiaľ sa toto opatrenie týka aj nedele 5. 12., mnohé však nasvedčuje tomu, že prísne opatrenia o hromadnom nestretávaní sa budú predĺžené aj za časový rámec terajšej vyhlášky.
Na webovej stránke Kaplnky a sociálnych sieťach budeme včas informovať o aktuálnej situácii v dostatočnom predstihu.
Viac o opatreniach sa môžete dozvedieť napríklad tu:
https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/
Kaplnkovský Youtube kanál s homíliami nájdete tu:
https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg


1. Advent - Otvorenosť
homília: Daniel Pastirčák
Hudobná improvizácia Stroon
Strih Pavol Jurčo

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Saint Exupéry

Vďaka poznaniu, že všetci sme len oddelené časti večnej Jednoty, sa nemusíme upriamiť na jednu cestu, jednu obchádzku, jedno jediné konanie alebo utrpenie na svete. Ani poznanie mojej determinovanosti ma predsa neoslobodí!
Určite ma však urobí skromným, urobí ma trpezlivým a láskavým; lebo ma núti tušiť, vážiť si a uznať determinovanosť, každej inej bytosti
Herman Hesse
Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Sprievodca labyrintom biblie
Homília Daniel Pastirčák

To co jednou skutečne otřáslo mou vírou , se týkalo mého kultúrního šoku z církve v mé vlasti. Často místo dopředu se začala pohybovat směrem zpátky, istiktívne a bojácne se vztahovala k podobám minulosti, která pominula.
Tomáš Halík

Kam sa podel Boh? Ja vám to poviem! My sme ho zabili – vy a ja. Existuje azda ešte nejaké Hore a Dolu? Či neblúdime nekonečnou ničotou? Neucítili ste pach božieho rozkladu? Čím sú ešte kostoly, ak nie hrobkami a náhrobkami Boha?
F Nietsche

V Cirkvi vždy existovalo napätie medzi dvoma myšlienkovými svetmi, ktoré stoja proti sebe, hoci si navzájom neprotirečia. Na krajnej pravici sa mračia teológovia, ktorí chcú ustrážiť pravovernosť a obsah zjavenia zachovať v zapečatenej nádobe, aby ho mohli podať ďalej taký, aký ho dostali, bez najmenšieho porušenia. Stavajú sa nepriateľsky ku všetkému o čo sa pokúša druhá skupina. V nej sú tí, ktorí sa orientujú na myšlienku apoštolátu a nezdôrazňujú definície a tradície, ale myšlienku, že náš vek čaká na evanjelium a túži, aby mu bolo hlásané.
Frabcois Mauriac
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

"Ak vyznávame veľkonočnú vieru víťazstva skrze absurdnú porážku, prečo sa tak bojíme vlastných porážok, vrátane preukázateľnej slabosti kresťanstva v dnešnej dobe?"
Tomáš Halík

“Podobenstvá nefungujú, len ako ilustrácie, ale hrajú nezastúpiteľnú rolu. Ide o niečo nového, čo sa nedá vyjadriť iným, alternatívnym a priamym spôsobom. Za istých okolností je nepreložiteľné a stáva sa nepostrádateľnú cestou k novej skutočnosti."
Petr Pokorný
1