eventy

UPOZORNENIE!!! BOHOSLUŽBY ZAČINAJÚ O 9, 00.
Budú v priamom prenose RTVS

Slovo: Daniel Pastirčák

Je to čo robíme so židmi ľudské? Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ Slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa? Láska! Láska k sebe - je príkazom Božím? Je! Miluj ako seba samého! Táto láska, táto kresťanská láska, mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí, a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život o tom netreba nikomu nič vysvetľovať.
Jozef Tiso

Neraz sa cítim tým bližšie k veriacemu, čím je ďalej od mojej vlastnej Cirkvi. Len zriedka som mal príležitosť stretnúť opravdivého Izraelitu, alebo moslima mystického ladenia, ale vtedy mi vždy prišlo na um, že v dome nášho Otca sú rozličné príbytky. A to čo cítim, voči synom Izraela a synom Proroka, cítim, rozumie sa, ešte viac voči kresťanom iných vyznaní, ktorí sú od nás oddelení, ale majú živú vieru a žijú z Krista.. A cítim to aj voči dušiam, ktoré sa nehlásia ani k jednému kresťanskému vyznaniu, ale žijú na prahu cirkvi (ako nebohá Simone Weilová), a svetlo, ktoré dostali a vyžarujú, svieti mi azda o to jasnejšie, že sa v ňom nestretám s tradičnými formuláciami. Na polceste do výšin stretám oddelených bratov rozličných rás a vyznaní a niekedy i bojovných nevercov, ktorí nedbajú na časné výhody a hľadajú božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť; vidím na nich znamenie lásky ku Kristu, ktorého nepoznajú.
Francois Mauriac

Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Napísal brat Roger: Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili?
Brat Roger z Taize

Na svete nám nič nepatrí - náhoda nám môže vziať všetko - okrem schopnosti hovoriť „ja“. Práve to ja je treba dať Bohu. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin, okrem tohto zrieknutia sa seba.
Simone Weil

Zmysly: zrak

17október
Bohoslužba Kaplnky
Slovo: Zuzana Mojžišová


V pokrivenom oku môže mať pravda krivú tvár.
J. R. R. Tolkien

Bohoslužba Kaplnky
Slovo: Alica Rosová

Tisíckrát môžu politici opakovať na všetkých medzinárodných fórach, že základom nového svetového usporiadania musí byť všeobecný rešpekt k ľudským právam – a nič to nebude platné, pokiaľ nebude tento imperatív vyrastať z rešpektu človeka k zázraku bytia... [Tento imperatív] musí vychádzať z ľudskej transcendencie. Transcendencie ako chápajúcej ruky podávanej blízkemu človeku, cudzincovi, ľudskej komunite, všetkým živým tvorom, prírode, vesmíru. Transcendencie ako hlboko a radostne prežívanej potreby byť v súlade aj s tým, čo nie sme my sami, čomu nerozumieme, čo sa nám zdá vzdialené časovo i priestorovo, ale s čím sme napriek tomu tajomne spojení, pretože to spolu s nami tvorí jediný svet. Transcendencie ako jedinej skutočnej alternatívy zániku.

Václav Havel (z prejavu predneseného pri príležitosti prevzatia Medaily slobody vo Filadelfii 4. Júla 1994)


Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.
Žalm 8:5-6
Bohoslužba kaplnky s eucharistiou
Z cyklu Sprievodca labyrintom biblie
Slovo Daniel Pastirčák


Človek je slobodný, jeho sloboda je obmedzená iba slobodou druhého človeka. Trest je odplata. A nikde to neplatí viac než pri treste smrti. V mene koho sa uplatňuje právo? V mene nevinných? Oni ustanovujú právo? Trest má mať odstrašujúci účinok No od čias Kainových, žiaden trest neodstrašil páchateľa od zločinu. Má to čo robím nejaký zmysel?
Úvaha advokáta z filmu Nezabieš od Krzyzstofa KIeślowského
Čo sa týka bohov máme vieru, a čo sa týka ľudí istotu, že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc, všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon, a nie sme prvý, kto ho uplatňuje, zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, akoby mal trvať navždy; preto ho uplatníme aj teraz. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my.
Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides

Cena človeka

26september
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky
slovo Daniel Pastirčák

Od dnešnej nedele sme v Kaplnke pristúpili k rozhodnutiu, že naživo môžu bohoslužby tu na bilgyme navštevovať iba zaočkovaní ľudia, pričom deti pod dvanásť rokov sa posudzujú podľa rodičov (vakcinovaní rodičia = vakcinované dieťa). Sme presvedčení, že týmto rozhodnutím nechránime v prvom rade očkovaných – tých chráni vakcína, ale berieme ohľad a prejavujeme zodpovednosť najmä voči neočkovaným, ktorí by sa pri osobnom kontakte mohli nakaziť. Toto opatrenie platí zatiaľ do odvolania. Homílie bude možné ako doposiaľ nájsť na internete, pracuje sa na tom, aby boli aj v priamom prenose streamované.
Tím Kaplnky

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro.

To, že v mnohých častiach sveta žijú deti, ktoré nemajú čo jesť, nie je novina, je to normálne. Takto to nemôže byť! Napriek tomu sa tie veci stali normou: to že nejakí bezdomovci zomierajú od zimy na uliciach, to nie je novina. Desaťpercentný pokles na burze je tragédiou. S človekom sa tu narába akoby bol odpad.

Ak porozumieme Božej láske k nám, radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu hanbiť nebudeme. No bieda je pre nás užitočná len vtedy ak u Boha nehľadáme nič iné iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili Božiu lásku, je ocenenie našej vlastnej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva

Pápež František

Thomas Merton
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo


Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.
Anselm Grún

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?
Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Robert Bezák

Moc môže urobiť všetko okrem najdôležitejšej veci: nemôže kontrolovať lásku. Skutočnosť, že láska sa neriadi zákonmi sily, nám môže pomôcť vysvetliť, prečo sa Boh niekedy akoby zdráhal použiť svoju moc. Stvoril nás, aby sme ho milovali, ale jeho najpôsobivejšie zázraky - také, po ktorých snáď tajne túžime - nedokážu vyvolať takú lásku. Ako to vyjadril D.J.Hall: "Božím problémom nie je to, že Boh nedokáže urobiť isté veci. Božím problémom je, že Boh miluje. Láska komplikuje život Boha tak, ako komplikuje každý život."
Philip Yancey

Človek sa dnes ocitol v ohrození. Dnes nevládne človek, vládnu peniaze. Boh náš Otec, starostlivosť o svet nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám: nám patrí tá úloha! Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaný modlám zisku a konzumu.
To, že v mnohých častiach sveta žijú deti, ktoré nemajú čo jesť, nie je novina, je to normálne. Takto to nemôže byť! Napriek tomu sa tie veci stali normou: to že nejakí bezdomovci zomierajú od zimy na uliciach, to nie je novina. Desaťpercentný pokles na burze je tragédiou. S človekom sa tu narába akoby bol odpad.
Pápež František
Bodka za meditáciami nad knihou Kohelet
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák

Pokolenie prichádza, pokolenie odchádza, zem však pretrváva.
Slnko vychádza, slnko zapadá. Náhli sa na miesto, odkiaľ zas vyjde.
Vietor veje na juh, obracia sa k severu, krúži a krúži,
Vo svojich kruhoch sa vietor neustále vracia.
Všetky rieky prúdia do mora, more sa však nepreplní.
Rieky sa vracajú do svojich prameňov, aby odtiaľ tiekli znova.
Človeka to všetko unavuje, lebo to nevie vystihnúť slovami.
Oko sa pozeraním nenasýti, ani ucho sa nenaplní počúvaním.
Čo bolo, to i bude, čo sa dialo, to sa i bude diať.
Niet nič nového pod slnkom. I keď o niečom povieme: Pozri to je nové!
Dialo sa to už dávno, v časoch ktoré sú dávno za nami.
Minulé veci sa stratili v pamäti, ani na to čo prichádza na nás,
Nebudú spomínať, tí čo prídu po nás.

Koheltet


Orol sa vznáša na vrchole neba.
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod.
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd.
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jari a jesene, rodenia a umierania! Nekonečný kruh myšlienky a činu. Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus.
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha:
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti.
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu.

T. S. Eliot Zobraziť menej
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Zuzana Mojžišová

I šel bych do vinárny a řekl:
„Pane vrchní, já bych rád víno – jak bych vám to řekl? – víno spíš vážné, žádného mladého fanfarona a lehkomyslníka, ale víno zralé a zkušené, a přes to, víte, plné víry, optimismu a kuráže, víno, které se vyzná v umění, je sčetlé a zná kus světa, musí mít takovou jakousi tragičnost jako Beethovenovo adagio, ale taky trochu shovívavosti a drobet úsměvu.“
„Prosím, pane, hned tu bude.“
Karel Čapek

Smúti Júda, tí, čo sú v jeho bránach, sú unavení a sedia v smútku na zemi. Ozýva sa bolestný výkrik Jeruzalema. Ich vznešení ľudia poslali sluhov po vodu, tí šli k cisternám, vodu nenašli a vrátili sa s prázdnymi nádobami. Sú zahanbení a potupení, zahaľujú si hlavy, pretože pôda je dopraskaná, lebo nebolo dažďa v krajine; roľníci sú zahanbení, zahaľujú si hlavy. Aj jelenica na poli rodí, no opúšťa mláďa, lebo niet zelene. Divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakaly. Oči im hasnú, lebo niet zelenej potravy.
(Jeremiáš, 14:2 – 6).

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria“
(Jánovo evanjelium 15:1 – 6).
Bohoslužba Kaplnky
Slovo Jana Camara

Škandálom zla je, že naň zabúdame, a tak sa stávame jeho komplicom.
Abbé P.

Morálka je postoj voči ľuďom, ktorých nemáme radi.
Oscar-Wilde

„Pre mnohých ľudí sa morálka rovná ich vlastným záujmom.“
Claude Houghton
Bohoslužba s eucharistiou
Z Cyklu výkladov knihy Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák

Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simone Weil

Ľudský intelekt je nevyliečiteľne abstraktný. Realita, ktorú zažívame je však konkrétna; tá bolesť, ten pôžitok, ten pes, ten človek. Zatiaľ čo znášame bolesť, tešíme sa z pôžitku, nie sme schopní intelektuálne chápať, ani pôžitok ani bolesť. V tom spočíva naša dilema: Buď zakúšať a nevedieť, alebo vedieť a nezakúšať. Nemôžete študovať slasť v momente milostného objatia, ani analyzovať povahu humoru, zatiaľ čo burácate smiechom. Kde inde však môžete poznať tie veci? Mýtus je čiastočným riešením tejto dilemy. Nie je abstraktný ako pravda, nie je ani zviazaný s jednotlivosťou ako naša priama skúsenosť.
C. S. Lewis
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miro Kocúr
Po skončení bohoslužby

Klub Y so Soňou Gyareášovou
Moderujú: Peter Grznár a Ján André

Pápež František v liste Fratelli Tutti:
„Desaťročia sa zdalo, že svet sa poučil z toľkých vojen i pádov a pomaly smeruje k lepším formám integrácie. Tak sa napríklad rozvinul sen o zjednotenej Európe, schopnej uznať spoločné korene a tešiť sa z diverzity, ktorá v nej prebýva. Pripomeňme si „pevné presvedčenie otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí túžili po budúcnosti opierajúcej sa o schopnosť spoločne pracovať na prekonávaní rozdielov a napomáhaní mieru i spoločenstva medzi všetkými národmi na kontinente“.7 Rovnako zosilnela túžba latinsko-americkej integrácie a v tomto smere sa začali podnikať niektoré kroky. V iných krajinách a oblastiach sa zaznamenali pokusy o zmierenie a zblíženie, ktoré priniesli ovocie, a aj ďalšie sa javia ako sľubné. No dejiny poukazujú na určitú regresiu. Roznecujú sa staré konflikty, ktoré sa pokladali za prekonané, nanovo povstáva vyostrený, zúrivý a agresívny nacionalizmus. Myšlienka jednoty ľudu i národa presiaknutá rozličnými ideológiami vytvára v rôznych krajinách nové formy egoizmu a straty sociálneho zmyslu, maskované údajnou obranou národných záujmov. A to nám pripomína, že „každá generácia si musí osvojiť zápasy i víťazstvá predchádzajúcich generácií a doviesť ich k ešte vyšším métam. To je cesta. Dobro tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň. Nemožno sa uspokojiť s tým, čo sa dosiahlo v minulosti, zastaviť sa a užívať si, akoby sme si nevšimli, že mnohí naši bratia ešte trpia pre nespravodlivosť, ktorá je výzvou pre nás všetkých“.

„Svet neúprosne napredoval k ekonomike, ktorá sa využívajúc technologické pokroky usilovala zredukovať „ľudské náklady“, a niektorí nás chceli presvedčiť, aby sme uverili, že nato, aby sme všetko zabezpečili, stačí sloboda trhu. No tvrdý a neočakávaný úder nekontrolovateľnej pandémie nás nasilu prinútil myslieť na ľudí, na všetkých, a nielen na prospech niektorých. Dnes si môžeme uvedomiť, že „sme sa živili snami o prepychu a veľkosti, a napokon sme sa najedli znepokojenia, uzavretosti a samoty; presýtili sme sa spojením, a stratili sme chuť bratstva. Hľadali sme rýchly a istý výsledok, a teraz sme stiesnení netrpezlivosťou a úzkosťou. Ako väzni virtuálneho sveta sme stratili vôňu a chuť reality“. Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organizáciu spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie.“
Bohoslužby Kaplnky
Téma - Kniha Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Pamätaj na svojho Stvoriteľa
v dňoch, kým si ešte mladý,
skôr než prídu zlé dni
a priblížia sa roky, keď povieš:
„Nenachádzam v nich potešenie.“
Skôr než svetlo pohasne;
slnko, mesiac a hviezdy potemnejú,
mračná sa vrátia, hoci dážď dávno ustal.
Strážcovia domu, sa roztrasú,
a silní muži sa zhrbia.
Ženy prestanú mlieť, lebo ich bude málo.
Pohľad tých, čo vyzerajú z okien sa rozostrí.
Zavrú sa dvere do ulice.
Stíchne hlas mlyna.
Človek sa prebudí na hlas vtáka,
hoci hlas veselého spevu
k nemu už nedoľahne.
Každá vyvýšenina mu bude hrozbou,
a bude sa báť nástrah na ceste.
Dobiela rozkvitne mandľovník.
Kobylka oťažie, ledva sa povlečie.
Kaparka už nepodnieti vášeň.
Človek odchádza do svojho večného domu,
a na tej ceste ho sprevádza smútiaci zástup.
Pamätaj na to:
Skôr než sa roztrhne strieborná retiazka
a rozbije sa zlatá čaša,
krčah sa roztriešti nad prameňom,
koleso na studni sa poláme.
Prach sa vráti do zeme, kde bol,
a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Kniha Kohelet

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania
neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot
Kaplnka pod borovicou
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Chválil som teda radosť, veď nič lepšieho niet pre človeka pod slnkom, ako jesť, piť a tešiť sa z toho. Radosť ho bude sprevádzať v jeho práci po všetky dni života, ktoré mu pod slnkom udelil Boh.
Choď svojou cestou. Jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, veď Boh si obľúbil tvoje dielo. Tvoje šaty nech sú biele v každom čase, nech olej na tvojej hlave nechýba. Užívaj si život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktorá ti Boh dal pod slnkom – po všetky tie tvoje pominuteľné dni.
Svetlo je sladké, vidieť slnko je pre oči potešením. Ak by človek žil i mnoho rokov, počas všetkých tých dní nech sa raduje; nech však pri tom pamätá na dni temnoty, lebo tých nebude málo. Všetko čo príde sa pominie. Raduj sa mladý človek, pokiaľ si mladý. Choď po cestách svojho srdca, kam ťa vedie túžba očí, nezabudni však, že to všetko Boh privedie na súd. Vykáž zo srdca mrzutosť, a zlo si drž od tela, lebo mladosť sa pominie tak ako čerň tvojich vlasov.
Kohelet
Živé bohoslužby Kaplnky pod borovicou pri Gymnáziu C. S. Lewisa
Z cyklu meditácií nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Ľudia by nemali toľko premýšľať nad tým, čo majú robiť, mali by radšej premýšľať nad tým, kým majú byť.
Majster Eckhart.

Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti, to čo dávaš ťa vôbec nezmenšuje, naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Veď ak ti môžu vziať, to čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to čo si rozdal?
Exupéry

Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers

Hypotéza ducha, nie je o nič viac fantazijná, než hypotéza hmoty. V skutočnosti nemáme potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického, napriek tomu to existuje. Rovnako dobre môžeme predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu.
C. G. Jung.

Jediný čin milosrdenstva, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného.
Blaise Pascal
Homília k sviatku Zoslania Ducha

Homília Pavol Jurčo

Hudobná meditácia Ivan Šiller - klavír
hrá Chicka Coreu

Video natočil a zostrihal Pavol Jurčo

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie...
Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou...
Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.


V každej skutočnej modlitbe je to Duch Svätý, kto sa v nás modlí. Práve vďaka nemu si v modlitbe srdca uvedomujeme, že je to on, kto sa v nás modlí s láskou príliš hlbokou a príliš tajomnou, aby sme ju mohli pochopiť. Jasáme nad spojením nášho hlasu s jeho hlasom a naša duša, v okamihu keď sa spojila v jediný plameň s plameňom jeho Ducha, tryská hore k Otcovi skrze Syna.
Pokračovanie v meditáciách nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Jonatan Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.
Bláznom nie je ten kto stratil rozum, bláznom je ten kto stratil všetko ostatné okrem rozumu.
K. G. Chesterton

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Saint Exupéry

Aj keby bol Boh z hľadiska existencie ilúziou, z hľadiska dobra je jedinou skutočnosťou. Som si tým celkom istá, lebo ide o definíciu. „Boh je dobro“ je rovnako isté ako „ja som“. Som v pravde, ak svoju túžbu oddeľujem od všetkých vecí a smerujem ju výlučne k dobru, aj keď neviem či existuje alebo nie.
Simona Weil
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miroslav Kocúr
Čítanie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Valentin Silvestrov
Kamera a strih Pavol Jurčo

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber

Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili?
Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba, sám sa po nej musím vydať. Pričiniť sa o to aby som pochopil všetko o každom človeku.
Brat Roger
Homília z cyklu meditácií na knihou Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Pjoni
Kamera a strih: Pavol Jurčo

V niečo musíte veriť. Vo svoju guráž, v osud, život, karmu, v čokoľvek. Tento prístup ma nikdy nesklamal, a stojí za všetkým v mojom živote.
Nech sa vám v živote prihodí čokoľvek negatívne, ak k tomu pristúpite pozitívne, budete úspešní. Ste víťazi. Osud máte v rukách.
Steve Jobs

Rýchli nevyhrávajú beh, hrdinovia nevíťazia v boji, múdri si nevyslúžia chlieb, inteligentní nenadobúdajú bohatstvo, ani rozumní spoločenské uznanie. To čo sa im deje podlieha času a náhode.
Veď človek nevie, čo mu prinesie čas. Tak ako sa ryba chytí do krutej siete, a vtáky uviaznu v osídle, i človek upadne do zlých časov, ktoré naň prídu celkom nečakane.
Kohelet
Slovo: Pavol Jurčo
Čítanie z Biblie: Samuel Skyva
Hudobná meditácia: Ivan Šiller hrá Phillipa Glassa
Biblické pasáže: Genezis 18,1-15; Evanjelium Lukáša 23,13-35; Evanjelium Matúša 15,34-36

K utorkovej rannej meditácii sa môžete pridať cez zoom link: bit.ly/KaplnkaZoom
V spolupráci s Bilingválnym Gymnáziom C. S. Lewisa organizujeme potravinovú zbierku pre klientov Nota Bene. Za každú pomoc budeme vďační. Viac info na našom FB.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Ak chcete podporiť Kaplnku finančne, môžete tak urobiť na náš účet: IBAN SK0911000000002925894471
Ďalšia z meditácii nad knihou Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Jonatán Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Chýba mi viera a preto sa nikdy nemôžem stať šťastným človekom. Veď šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné blúdenie k istej smrti. Nezdedil som boha, ani pevný bod na zemi, odkiaľ by som mohol upútať božiu pozornosť. Nezdedil som starostlivo ukrývanú zúrivosť skeptikov, vyprahnutú myseľ racionalistov, ani vrúcnu nevinnosť ateistov. Preto sa neodvažujem hodiť kameň po žene, ktorá verí veciam o ktorých ja pochybujem, či po mužovi, ktorý pochybnosť uctieva, akoby aj ju neobklopovala temnota. Ten kameň by zasiahol mňa samého, lebo o jednej veci som pevne presvedčený: že ľudská potreba útechy je neukojiteľná.
Stig Dageman

Boh nás stvoril ako autonómnych , aby sme sa mohli vzdať autonómnosti, prostredníctvom lásky.
Simona Weilová
Homília Alica Rosová
Čítanie biblie Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Chick Corea
Kamera a strih Pavol Jurčo

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom; o tebe, Najvyšší, je [nám] znamením. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy; na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!
František z Assisi

Jsme součástí Příběhu, to skze nás Láska, která vládne, to skrze nás zpívá píseň beze slov, melodii vesmíru, jejíž jsem tónem, který chci zazpívat co nejčistěji.
To je smysl mého života, smysl mého běhu, smysl mého přebývání zde, abych běžel rychle a vytvale, dobře odtančil svůj tanec, zaspíval svůj jeden tón ve velké symfonii, byl vláknem v tapserii vesmíru, ve své pokoře i své velikosti.
Země sa chvěje, vnímám její rytmy, prostupují mě její rytmy a já ji vysílám ty své. Jsme jedné krve, Ty a já, pijeme z jednoho pramene, jsme jeden Život, čerpáme z Toho, kdo přichází, abychom měli Život a měli ho v nadbytku, abychom pili ze Života.
Marek Orko Vácha
Meditácia vzkriesenia o 10:00

Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Jána: Táňa Pauhofová
Výtvarná meditácia: Jozef Kurinec
Hudobná meditácia: Jonatán Pastirčák
Kamera: Debora Pastirčákova
Strih: Pavol Jurčo

Nech môj domček z karát, padne koľkokrát chce, budem ho stavať znova a znova. Nerobím tak náhodu i teraz? Samozrejme, je viac než pravdepodobné, že to, čo nazvem, ak sa tak stane, obnovením viery, sa napokon ukáže iba ako ďalší domček z karát. A nebudem vedieť, že je to tak, kým nepríde nové zemetrasenie, keď povedzme smrteľná choroba zasiahne moje telo, alebo vypukne vojna. V akom zmysle je toto všetko iba domček z karát? Je to azda preto, že to v čo verím, je iba snom, alebo preto, že iba snívam, že verím?
C. S. Lewis

Moja idea Boha, je moja a nie Božia myšlienka. Musí byť znova a znova, odstránená, znova a znova zničená. Boh sám je jej ničiteľom. On je veľkým obrazoborcom. A možno práve to ničenie je jedným zo znakov Jeho prítomnosti.
C. S. Lewis Zobraziť menej
Veľkonočná meditácia o 17:00

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša a Žalmu 22: Táňa Pauhofová
Vizuálna meditácia: Daniela Krajčová
Hudobná meditácia: Roman Harvan a Juraj Adamuščin
Kamera: Debora Pastirčáková
Strih: Pavol Jurčo

Bolo nás jedenásť, už nás je len desať, všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten desiaty tíško sa vytratil, nech si vraj obesia iba nás deviatich.
Zrazu vraví tretí, čože nás už spája, tak sme zostali len kamarát a ja. Len kamarát a ja? Už nás idú vešať, darmo kričím rata, a tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás jedenásť, už nás je len desať. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.
Milan Lasica

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej rany osamotenosti. V najhlbšom základe existencie všetkých nás teda akoby prebývalo peklo, zúfalstvo, osamotenosť, ktorá je taká nedostupná, aká je tiesnivá.
Joseph Ratzinger

Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné, niečo čo nie je on sám, potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký, musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť.
Rabi Baruch Meyers

Každé náboženstvo má svojich ateistov. Iba kresťanstvo má však Boha, ktorý sa na okamih stal ateistom.
K. G. Chesterton

Kristus prekročil bránu našej najkrajnejšej osamotenosti, vo svojom umučení vstúpil do tejto priepasti našej opustenosti. Tam kde k nám už nedolieha nijaký hlas, tam je on. Tým je prekonané peklo, alebo presnejšie: Smrť, ktorá bola pred tým peklom, už ním viac nie je.
Joseph Ratzinger
Homília Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Michal Tölgyessy a Robko Kolář

Púšť je miesto, kde sa nemôžeme skryť pred vlastnou pravdou, v ktorej sme bezohľadne konfrontovaní sami so sebou a svojími tieňovými stránkami. Púšť je súčasne miestom najväčšej Božej blízkosti. Tak sa na púšti zoznámil aj izraelský národ: ako s miestom najbližším Bohu.
Anselm Grün
Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia Mišo Tölgyessy, Robko Kollár

Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Søren Kierkegaard

Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Lebo každá vec más svoj čas aj svoj spôsob, i keď na človeka dolieha veľa zla. Nik predsa nevie, čo bude. Kto mu to oznámi?
Kohelet

Preto že štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad „civilnými“ záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou, najviac naklonenou k zlu.
Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou
Paul Ricoeur
Homília Kaplnky
Slovo: Jana Camara
Video: Pavol Jurčo

„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka. “
Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919 (V liste Dr. Jurajovi Janoškovi, 1906, Mont Blanc)

„Keď ideme o niečo žiadať pre niekoho iného, vystupujeme so sebadôverou človeka, ktorý žiada spravodlivosť, avšak keď konáme a hovoríme za seba sami, robíme tak s rozpakmi a hanbou, ako by sme prosili o milosť.“
Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696 O spravodlivosti

„Si taký mladý, ako tvoja sebadôvera a taký starý ako tvoj strach. Si taký mladý ako tvoja nádej a taký starý ako tvoja malovernosť. Si taký mladý ako tvoja láska a taký starý ako tvoje sebectvo.“
Albert Schweitzer

„Človek získava silu, skúsenosť a sebadôveru každým zážitkom, v ktorom sa musí pozrieť strachu do tváre… Keď musí urobiť to, čo urobiť nedokáže.“
Eleanor Roosevelt (manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených štátov 1884 - 1962)
Homília z obývačky 7.3.2021

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná improvizácia Boris Lenko – akordeón
Kamera Debora Pastirčáková
Strih Pavol Jurčo

V spolupráci s Bilingválnym Gymnáziom C.S.Lewisa organizujeme potravinovú zbierku pre klientov Nota Bene. Za každú pomoc budeme vďační.
https://www.facebook.com/kaplnka/posts/3897334790304603
Homília Evanjelickej farárky Anny Polckovej
Hudobná meditácia Ivan Šiller

„Kura predstavuje ľudskú situáciu v jej každodennosti a súkromnej sfére, v ich domácich povinnostiach a konkrétnych zvyklostiach, v ich kultúrnych tradíciách rovnako ako v ich nevyhnutnosti, čo sa týka hraníc a tieňov, ktoré spoluurčujú život. Kura je symbolom imanencie. Oproti tomu orol poukazuje vo vnútri tej istej existencie na tvorivú silu, na schopnosť prelamovať bariéry, na sna a na svetlo, skrátka na transcendentno. Oba archetypy sa dopĺňajú, oba vypovedajú o dynamike ľudského bytia, v jednom prípade zemito stálom a v druhom bez prestania otvorenom.“
Leonardo Boff: Orol a kura
Z cyklu Kohelet 11

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Chick Corea
Kamera Debora Pastirčáková
Strih Pavol Jurčo

Nebuď príliš spravodlivý, ani sa nerob príliš múdrym, prečo sa máš zničiť? Nebuď príliš svojvoľný ani bláznivý. Prečo by si mal umrieť skôr než príde tvoj čas? Ten kto si uchová úctu k Bohu sa vyhne obom extrémom.
Na zemi totiž niet spravodlivého človeka, ktorý robí iba dobre a nehreší.
Nevenuj pozornosť všetkému čo sa hovorí, mohol by si začuť svojho sluhu ako ťa preklína. Dobre vieš že i ty sám si neraz preklínal iných.
Povedal som si: Chcem získať múdrosť, no zostala mi vzdialená. Vzdialené a veľmi hlboké je to čo jestvuje, kto to vystihne?
Kohelet

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.
Immanuel Kant

Nezáleží na nás, či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojný.
Nikto nie je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac. Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vieme, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu
Simona Weil


Tri triády

14február
Homília Zuzana Mojžišová

Čítanie z Písma Ema Mojžišová

Hudobná meditácia Boris Lenko - Akordeón

Biblia sa začína Slovom na počiatku. Rovnakým spôsobom sa začína Jánovo evanjelium. Na počiatku sa po latinsky povie in principio, čo neznamená na počiatku, dá sa to preložiť skôr ako v podstate, nie je to časový údaj. Pomohlo mi to lokalizovať Boha nie ako niekoho, kto bol prvý hýbateľ, ale ako toho, kto je mojím princípom.
Karel Satoria

Je dobré, prebývať v hlbine, aby si mohol vnímať a chápať ducha ľudí.
John Woolman kvakerský potulný kazateľ
1720 – 1772
Homília z cyklu výkladov ku knihe Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák

Čitanie z knihy Kohelet Taňa Pauhofová

Hudobná meditácia Boris Lenko

Kamera Debora Pastirčáková

Strih Pavol Jurčo

Hľa, videl som toto – dobro, ktoré je krásne: Jesť, piť a vidieť dobro v námahe, ktorou sa človek umára pod slnkom, po všetky dni života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho údel.
Každý človek, ktorému dal Boh bohatstvo a obdaril ho schopnosťou užiť si ho a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar. Taký človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh mu radosťou zamestnáva srdce.
Je i zlo, ktoré som videl pod slnkom a je ho medzi ľuďmi mnoho: Človek ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu, tak že jeho duša nemá nedostatok v ničom po čom zatúži, ale Boh ho neobdaril schopnosťou užívať ich v radosti, cudzí človek si užíva radosť z nich. Je to márnosť a trýznivé zlo.
Dobré meno je lepšie ako vzácne pomazanie a deň smrti je lepší ako deň narodenia. Je lepšie ísť do domu smútku, než do domu hodovania, lebo tam skončí každý človek. Kým človek žije, nech si to vezme k srdcu.
Zármutok je lepší ako smiech, lebo keď je tvár smutná, srdcu je dobre. Srdce múdrych je v dome zármutku, no srdce bláznov je v dome rozkoše.

Kohelet

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí, tak isto sa k nej náhli, aby cez ňu mohol milovať a obdivovať zmyslovú krásu vlastného výtvoru

Simone Weil
Video homília Kaplnky

Slovo Pavol Jurčo

Spev Juraj Adamuščin

Teokracia je najhoršia forma vlády. Ak máme mať tyrana zbojnícky barón bude omnoho lepší. Keďže vie o svojej krutosti a nejasne tuší, že čo robí je zlé, môže ho to časom viesť k pokániu. No inkvizítor, ktorý si svoju krutosť a hlad po moci pletie s hlasom neba nás bude mučiť nekonečnými mukami, lebo nás mučí s odobrením vlastného svedomia a svoje lepšie impulzy považuje za pokušenie.
C. S. Lewis

Náboženstvo spája veriacich s Bohom i medzi sebou navzájom. Malo by ich spájať. Kresťan, i keby nemal rodinu, priateľov, je členom rodiny v ktorej má osobitné miesto. Má otcov, bratov i sestry. Každý deň môže pristúpiť k Pánovmu stolu – áno, každé ráno, keď chce. A hoci ma k Cirkvi pritiahla radosť, že nebudem sám, ona sama by ma v nej veru nebola udržala. Môžem hovoriť iba sám za seba; mnohí snáď v lone viditeľnej Cirkvi necítili azda po celý život to čo ja; zdvojnásobenú ľudskú samotu.
Prijímame toho istého Krista, sme spolu pri lámaní toho istého živého chleba. A predsa sme si cudzí, akoby sme šli spolu do autobusu, a nie k Pánovmu stolu, kde si kľakáme brat vedľa brata. A keby sme si boli len cudzí! Ale neraz stojíme proti sebe ako nepriatelia a uchyľujeme sa k násiliu, k nenávisti, k vražde. Hroznú priepasť, ktorá oddeľuje maurassovského pozitivistu od pokrokového kňaza – robotníka, ten istý krst, tá istá Eucharistia nezužujú ani o milimeter. .
Francois Mauriac

Nezáleží na nás či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac , budeme spokojný.
Nikto ne je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac, Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vime, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli nespokojní, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu.
Simona Weil
Online Homília Kaplnky
https://www.youtube.com/watch?v=cxW1XDiHbco

Slovo Róbert Bezák

Čítanie Ingrid Ištóková
Hudobná meditácia Roman Harvan

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.
Saint de Exupéry

Majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že keď sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami.
Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nepokúša. Ale každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.
List Jakuba
Homília z cyklu KOHELET 9.
Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie Koheleta Táňa Pauhofová

https://youtu.be/h77dhKVY3vE

Ak vidíš v krajine útlak chudobných, porušovanie práva a popieranie spravodlivosti, nediv sa tomu, lebo na vysoko postaveného dozerá vyššie postavený a na nich oboch dozerá ešte vyšší. Všetok zisk z obrábanej zeme v krajine, patrí kráľovi.
Kto miluje peniaze, nemá ich nikdy dosť a kto miluje hojnosť, nikdy nie je spokojný.
Videl som, že človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu.
Keďže sa rozsudok nad zločinom nevykonáva rýchlo, v ľudských srdciach rastie odhodlanie konať zlo.
Kohelet

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou, inštanciou, proti ktorej niet odvolania.
Preto že štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad „civilnými“ záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou, najviac naklonenou k zlu.
Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou
Paul Ricoeur
Homília z obývačky 10.01.2021
https://www.youtube.com/watch?v=jwgCm0mCekg

Homília: Daniel Pastirčák
Čítanie z piatej kapitoly knihy Kohelet: Pavol Jurčo
Hudobná meditácia: Michal Tölgyessy, Robert Kollár
Kamera: Debora Pastirčáková
Strih: Pavol Jurčo
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie Žalm 17: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Mišo Tölgyessy, Robko Kollár
Kamera: Debora Pastirčáková
Slovo: Pavol Jurčo
Biblický text: Evanjelium Lukáša 5,17-32

“Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu.”
G.K.Chesterton

„Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ Hneď sa pred nimi postavil, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili: „Dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci.“
Evanjelium podľa Lukáša
Vianočná meditácia nad Evanjeliom podľa Jána, Portrétom Doriana Graya, a životom Oscara Wildea
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie Evanjelia: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Dalibor Kocián - Stroon

Tím Kaplnky sa rozhodol vyhlásiť od 25.12. mimoriadnu finančnú zbierku na zaistenie pokračovania práce Bohuslavy Havrilovej po zmene modelu, podľa ktorého budú rozdeľované finančné prostriedky zo štátu na naše zbory od roku 2021. Bohuslava je misijným pracovníkom zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi a pracuje s komunitou Rómov v osade vo Vítkovciach. Viac o jej práci sa môžete dozvedieť v nasledovnom videu:

https://youtu.be/kRZhw5NAy6A

V prípade, že by ste sa rozhodli podporiť ju finančne, zašlite prosím fin. dar na náš účet IBAN SK0911000000002925894471, VS 777.
Ďakujeme!
Homília k poslednej adventnej nedeli
Slovo: Daniel Pastirčák
https://youtu.be/lUJUIagkcYQ

Čítanie z Veľpiesne: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Veni Emanuel
Hudobná úprava : Peter Zagar
Spev: Juraj Adamuščin
Cello: Gregor Regeš

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.
Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...
Jean-Yves Leloup
Drahí moji priatelia Kaplnky!

Minulú nedeľu to bolo také krásne: Kaplnka bola opäť spolu ako podvečerné bohoslužby na Cukrovej. Viacerí mi hovorili, že to bol pre nich priam mystický zážitok. Iní si však všimli, že to bolo i nebezpečné stretnutie. Bolo nás zhruba 80. Všetci natešení, že sa vidíme. Objatia nechýbali. Viacerí si rúška nasadili iba ako podnosníky, aby mohli voľne dýchať tú mystickú atmosféru. Pandemická situácia sa však výrazne zhoršuje, a naša vláda nemá odvahu prijať potrebné (tvrdé) opatrenia. Imunológovia a analytici sa zhodujú v tom, že bez výrazného obmedzovania zhromažďovania a mobility spejeme od zlého k horšiemu. Hoci ťažko a neradi, rozhodli sme sa v spoločných bohoslužbách nepokračovať. Do Vianoc prechádzame do on line módu. Každú nedeľu o 10:00 vás čaká homília z obývačky a každý štvrtok o 8:00 malá meditácia k rannej káve - obe nájdete na našom Youtube kanáli.

V mene tímu Kaplnky Daniel Pastirčák
Tretí Advent - trpezlivosť

Homília Daniel Pastirčák
Čítanie z Knihy Genezis Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Robko Kollár, Mišo Tolgyessy

Pod zorným uhlom Boha minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú len jediný okamih. A pod zorným uhlom Boha by sme sa mali snažiť žiť.
Predo mnou leží moja minulosť. Musím dosiahnuť, aby som sa na ňu díval inými očami ja sám, aby sa na ňu díval inými očami Boh. Ak sa k nej nepriznám, ak ju budem vychvaľovať alebo ju popierať, nič nedosiahnem.
Hriešnik sa musí kajať! Prečo? Inak by si nebol schopný uvedomiť čo urobil. Moment ľútosti, je momentom iniciácie.
Kajanie je prostriedkom, ktorým možno premeniť našu minulosť. Gréci boli presvedčení, že ani bohovia nemôžu zmeniť minulosť. Kristus dokazuje, že i najobyčajnejší hriešnik je toho schopný; je to vlastne jediná vec, ktorej je schopný.
Oscar Wilde v liste priateľovi Douglasovi písanom z väzenia
MIESTO: CUKROVÁ 4
ČAS 17:00

2. Adventná Bohoslužba Kaplnky s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.
Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.
Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.
Jean Yves Leloup

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Neviem zavrieť oči a s dôverou sa vrhnúť do nemožného. Nedokážem to, ale ani sa tým nechválim. Som presvedčený, že Boh je láska; tá myšlienka má pre mňa pôvodnú lyrickú platnosť. Keď ju mám pri sebe, som nevýslovne šťastný, keď mi je vzdialená, túžim po nej vrúcejšie ako milujúci za milovanou. Napriek tomu však vieru nemám, tá odvaha mi chýba. Božia láska je mi v priamom i prenesenom zmysle so všetkou skutočnosťou nezlučiteľná.
Soren Kierkegaard

Vieru, ktorú mám na mysli, nie je ľahké vyjadriť slovami.
Dala by sa vyjadriť asi takto: Verím, že život ktorému očividne chýba zmysel, predsa len zmysel má, prijímam, že nie je v mojich silách pochopiť tento hlbší zmysel rozumom, som však ochotný slúžiť mu, aj keby som sa preň mal obetovať.
Vynasnažím sa uskutočniť, čo život v týchto okamihoch odo mňa žiada, aj keby to protirečilo bežným zvyklostiam a zákonom.
Herman Hesse
Prvá adventná homília
Slovo: Daniel Pastirčák
Zo záznamu António Srholec
Čítanie evanjelia: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Stroon

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.
Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.
Domov je tam odkiaľ človek vyšiel. Ako starneme,
svet je čoraz čudnejší, tvar sa komplikuje
mŕtvymi i živými. Nie sústredený okamih,
izolovaný, bez toho, čo bolo pred a po,
ale čas života planúci v každom okamihu.
A nie iba čas života jedného človeka,
ale čas starých kameňov, ktoré vzdorujú rozlúšteniu.
Je čas pre večer pri svite hviezd
i čas pre večer pri svite lampy
(večer s albumom fotografií)
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker
Kristus nás uvádza do nepredstaviteľného konfliktu – zjednotenia pritikladov. Sám k sebe sa postavil s príkladnou dôslednosťou; žil svoj život až k trpkému koncu, bez ohľadu na ľudské konvencie, v opozícii voči tradícii, v očiach náboženských autorít svojej doby, bol najhorší z heretikov, v očiach svojej rodiny, blázon.
A my? Chceme imitovať Krista, a dúfame, že nás pred našim vlastným údelom uchráni.(...) Namiesto toho, by sme na seba vzali sami seba, teda svoj vlastný kríž, nakladáme na Krista naše nevyriešené konflikty.
C. G. Jung


A cieľom všetkého nášho hľadania
Je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
A poznať to miesto po prvý raz.
T.S. Eliot
Homília z cyklu Kohelet 7

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Koheleta Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Mišo Tolgyessy a Robko Kolár

Nádej skrátka nie je optimizmus, nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel, bez ohľadu na to ako to dopadne.
Václav Havel

Nádej je založená na skúsenosti. Na skúsenosti bezhranična v samotnom jadre našich ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo Večný Život, ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom.
Jean – Yves Leloup
Homilia z Kaplnky

Slovo Pavol Jurčo

Hudba Jozef Lupták

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry
Homília z cyklu Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová

Hudobná improvizácia Stroon

Charakter civilizácie moje ríše nespočíva v sýtosti pokrmu, ale v požiadavkách a horlivej práci. Nezrodil sa z vlastníctva vecí, ale z daru. Remeselník, o ktorého mi ide, je predovšetkým civilizovaný človek a neprestajne sa utvára v plodoch svojej práce. Za to sa stáva večným a nebojí sa smrti. Ale ten kto sám nič nevytvoril, môže svoj zrak živiť samou dokonalosťou a obklopovať sa prepychom kúpeným u obchodníkov, nezíska nič. Poznám tie zdegenerované pokolenia, ktoré nepíšu už vlastné básne, len ich čítajú, pokolenia ktoré už neobrábajú vlastné polia, ale spoliehajú sa v tom na otrokov.

Saint Exupéry

Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément
Homília z obývačky z cyklu Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák

Čítanie Táňa Pauho)fová
Hudobná meditácia Ronald Šebesta

Čo sa týka bohov máme vieru, a čo sa týka ľudí istotu, že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc, všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon, a nie sme prvý, kto ho uplatňuje, zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, akoby mal trvať navždy; preto ho uplatníme aj teraz. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my.
Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok.
Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená.
Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou, niektoré chorobou,
iné vojnou, či tragickou nehodou.
Božia ruka je však vo všetkých prekladoch.
Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy,
pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať
otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, uzavretý do seba,
každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine.
Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší.
Smrť každého človeka ma umenšuje, lebo som súčasťou ľudstva.
Nepýtaj sa teda komu zvonia do hrobu, tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Z cyklu KOHELET 4.
Daniel Pastirčák

Čítanie Táňa Pauhfová

Kalvír - Ivan Šiller - Arvo Pärt

Ako sa však umenšuje a stráca budúce, ktoré ešte nejestvuje?
Alebo, ako rastie minulé, ktoré už nejestvuje?
Ako ináč, ak nie v duchu, ktorý to prevádza,
ak nie je v tom duchu troje vecí, totiž: očakávanie, pozorovanie a spomínanie?
Duch očakáva, pozoruje a spomína si tak, aby očakávanie prešlo pozorovaním na spomínanie.
Kto teda poprie, že budúce ešte nejestvuje?
A v duchu je jednako očakávanie budúceho!
Kto poprie, že minulé už nie je? V duchu je jednako spomienka na minulé!
Kto poprie že prítomný čas nemá trvania, lebo sa míňa v okamihu? Jednako trvá pozorovanie, ktorým budúce prechádza do minulosti
Augustín

Domov je tam odkiaľ človek vyšiel. Ako starneme,
svet je čoraz čudnejší, tvar sa komplikuje
mŕtvymi i živými. Nie sústredený okamih,
izolovaný, bez toho, čo bolo pred a po,
ale čas života planúci v každom okamihu.
A nie iba čas života jedného človeka,
ale čas starých kameňov, ktoré vzdorujú rozlúšteniu.
Je čas pre večer pri svite hviezd
i čas pre večer pri svite lampy
(večer s albumom fotografií)
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker
Homília Pavol Jurčo

https://youtu.be/LKBJpHw67Uk

Improvizácia Rony Šebesta

S výnimkou tých, ktorých duša
patrí bezvýhradne Kristovi,
všetci väčšmi alebo menej
pohŕdajú nešťastnými,
hoci takmer nikto
si to neuvedomuje.

Simona Weil

Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides
Pokračujeme v druhom cykle homílií z obývačky!
https://youtu.be/DUviFHd68Y8

Homília z cyklu Kohelet 3.
Daniel Pastirčák

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.
Martin Buber

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.
C. G. Jung

Môj argument proti Bohu bol, že vesmír sa mi javil ako krutý a nespravodlivý. Odkiaľ som však vzal tú ideu: „spravodlivý“, „nespravodlivý“? Človek nenazve čiaru krivou, ak nemá predstavu priamky. S čím som porovnával svet, a nazýval som ho nespravodlivým? Ak je celý tento obraz zlý, od A až po Z, prečo, a ako som sa mohol, ako súčasť toho obrazu, cítiť s ním v tak hlbokom rozpore?
C. S. Lewis

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber
Bohoslužby s eucharistiou
Podľa počasia - vonku alebo vnútri, uvidíme a rozhodneme sa na mieste. Rúška sú povinné.

Slovo Daniel Pastirčák

Podobne ako by sme o mudrcovi mohli povedať, že je tým, ktorému chýba múdrosť (hlupákovi nič nechýba), mystik je ten ktorému chýba bytie. Nie je to vari najvlastnejšia charakteristika človeka: súcno, ktorému chýba Bytie?

Jean- Yves Leloup

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

(Herman Hesse Stepný vlk)

Nezáleží na nás, či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojný.
Nikto nie je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac. Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vieme, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu

Simona Weil
Bohoslužba Kaplnky Slovo Daniel Pastirčák

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný
Bertrand Russell

Ó temno, temno, temno. Všetci kráčajú do temnoty,
do prázdnych medzihviezdnych priestorov, prázdni do prázdna,
kapitáni, obchodní bankári, významní literáti,
štedrí patróni umenia, štátnici, vladári,
význační štátni úradníci, predsedovia mnohých výborov,
baróni priemyslu i malí podnikatelia, kráčajú do temnoty,
stemneli Slnko a Mesiac a Ghotajský almanach
a Burzový spravodaj i Zoznam významných,
vychladol rozum, stratil sa zmysel činnosti.
My všetci kráčame s nimi na tichom pohrebe,
Pohrebe nikoho, lebo niet koho pochovávať.
I riekol som duši svojej, buď pokojná a daj temnu prísť k sebe,
bude to temno Boha. Ako v divadle,
počuť duté dunenie krídel, keď sa trie tma o tmu
a vieme, že hory a stromy, ďaleká panoráma,
a malá pyšná fasáda – všetko sa odsúva.
T. S. Eliot

Padla na mňa strašná únava. A zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka a nič sa už vo mne neozývalo. Zmĺkol hlas hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu vežu, zamyslel som sa: „Načo tie hviezdy?“ A pohľadom premeriavajúc svoje panstvá, pýtal som sa: „Načo tie panstvá?“ A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku: „Načo ten nárek?“ Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa ktosi vyzliekol. Strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu.
Tak aj tá najprudšie vyprýštená bazilika – ak niet nikoho, kto by ju pozoroval v jej celku, kto by v nej vychutnal ticho a prisúdil jej význam v rozjímaní svojho srdca – je už iba súhrnom skál
Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha.
Antoine de Saint Exupéry
Bohoslužby Kaplnky - Vonku pod borovicami pri gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo: Robert Bezák

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Evanjelium podľa Matúša 11: 28 - 30

Jediná múdrosť v ktorú môžme dúfať časom je múdrosť pokory a tá je nekonečné
T. S. Eliot
Bohoslužby Kaplnky k začiatku školy

Slovo: Daniel Pastirčák

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.
C. G. Jung

Zakotvenie, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.
C. G Jung

Lebo ak človek ktorý vládne, nevládne predovšetkým svojmu vlastnému telu, je smiešny uzurpátor.
Tak je to i s láskou. Lebo je ilúziou, že ju stretneme, keď robí prvé kroky. A mýli sa ten, kto blúdi v živote, aby sa nechal pripútať, zakúsiac v krátkych poblúzneniach zmätok svojho srdca, dúfajúc, že stretne vášnivú lásku, ktorá ho rozpáli na celý život... Lebo nemá význam, čo nie je výstupom alebo cestou. Ak sa zastavíš, nájdeš iba nudu, keďže krajina ťa už nemôže nič naučiť. A odvrhneš ženu, hoci najskôr treba odvrhnúť teba samého.

Antoine de Saint – Exupéry
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Dôležitý oznam: V prípade priaznivého počasia budeme vonku. V prípade nepriaznivého počasia pôjdeme LEN online (opatrenia školy Bilgym kvôli COVID-u).

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“
Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.
Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.
Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.
Boh si vzdychol a ťažkal si: Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.
Thákur
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.
Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.
Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.
Jan Amos Komenský
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať
Dietrich Bonhoeffer

Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker
Duchovné cvičenia v tichu už o pár dní

Pozývame vás na spoločný pobyt v dňoch

29.8. - 5.9. v Levoči

vedený Danielom Pastirčákom venovaný duchovnej obnove v tichu, modlitbám a meditácii. Tieto týždňové duchovné cvičenia odporúčame hlavne ľuďom, čo s pobytom v tichu už majú skúsenosť. Ubytovaní budeme v Exercičnom dome na Levočskej hore každý sám, aby sme mohli zachovávať ticho a sústredenie. Je potrebné zúčastniť sa celého pobytu.
Sú ešte 3 voľné miesta.

Info a prihlášky adresujte, prosím, Darine Gogolovej na mail darina.gogolova@gmail.com.
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Alica Rosová

Myslíš to úprimne so svojim blížnym? Miluješ všetkých ľudí bez výnimky ako seba samého? „Keby že miluješ iba tých, čo teba milujú, môžeš za to očakávať Božie uznanie?“ Miluješ svojich nepriateľov? Je tvoja duša voči nim plná dobrej vôle a nežnej lásky? Miluješ aj Božích nepriateľov, nevďačných a nesvätých? Je ti ich ľúto? Dokázal by si si priať, aby si „sám bol (v tomto pozemskom čase) prekliaty“ za nich? Dokazuješ to tak, že „žehnáš tým, kdo ťa preklínajú a modlíš se za tých, kdo ťa prenasledujú“?
Prejavuješ svoju lásku svojimi skutkami? Pokiaľ máš čas a príležitosť, „činíš dobre všetkým“, susedom i cudzincom, priateľom i nepriateľom, dobrým i zlým? Konáš im toľko dobra, koľko len môžeš? Snažíš sa až do vyčerpánia síl, aby si naplnil všetky ich potreby a pomáhal im na duchu i na tele? Ak máš takéto zmýšľanie, ak máš úprimnú túžbu po ňom a ak sa usiluješ o to, aby si ho mal, potom každý kresťan môže povedať, že to „myslíš so mnou úprimně ako ja s tebou“.
Ak je to tak, „podaj mi ruku“. Tým nemyslím: „Zdieľaj moje názory.“ To nemusíš, neočakávám to a nežiadam to. Ale rovnako tak nemyslím, že budem zdieľať tvoje názory. To nemôžem. To nezávisí na mojej voľbe. Nemôžem zmýšľať ako chcem, rovnako ako nemôžem vidieť alebo počuť ako chcem.
Zostaň pri svojom názore a ja zostanem pri svojom, a to neochvejne ako vždy. Nemusíš se snažiť prejsť na moju stranu alebo ma pretiahnuť na svoju. Nechcem ťa donútiť k diskusi o týchto otázkach, nechcem o nich počuť alebo hovoriť jediné slovo. Nechajme všetky názory na jednej i druhej strane, len „podaj mi ruku“.

John Wesley, kázeň „Catholic spirit“ z roku 1749
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia

Paul Klee

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...
H. G. Wels o Kristovi

„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.

Soren Kierkegaard
Bohoslužby s eucharistiou

Františkove vedomie veľkej vďačnosti a závislosti, nebolo frázou, ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čírou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaile závislí od Boha, ako by povedal kresťan, alebo, ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti; naopak je to základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten kto uzrel celý svet visieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten kto mal víziu mesta visiaceho dolu hlavou ho videl správne.

G. K Chesterton

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Apoštol Pavel

Bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

„Predstavte si Bytie, ktoré je vševediace, všadeprítomné a všemocné. Čo takému Bytiu chýba?
Odpoveď : Obmedzenie.
Ak máte všetko, všade, vždy, nemáte sa kam posunúť a nemáte kam rásť. Všetko, čo by mohlo byť, už je, a všetko, čo by sa mohlo stať, sa už stalo. A práve preto, pokračuje príbeh, stvoril Boh človeka. Bez obmedzenia nie je príbeh. Bez príbehu nie je Bytie."

J. B. Peterson - z komentárov k Tóre

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Búchanie do stien je môj
vnútorný hlas
Búchanie do stien je moja
životná pravda
Viem: za každou stenou je
ďalšia stena
A predsa, búchanie do stien je môj
Vnútorný hlas, moja životná pravda,
ak tomu dobre rozumieš.
Nerozumiem, povedal.
Nerozumiem, hovorí a klope na dvere.

Erik Groch
Bohoslužba Kaplnky
Homília Miro Kocúr


Sabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas Sabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch
Bohoslužby pod borovicou

Slovo Daniel Pastirčák

Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov, tvoje zuby sú ako stádo strihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Pery máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížalky granátového jablka. Tvoj krk je ako dávidova veža, vystavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všetko štíty hrdinov. Tvoje ňadrá sú ako dve mláďatá, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Pieseň piesní

Príklad svätého Františka ukazuje, aké miesto môže mať krása sveta v kresťanskom myslení. Nie len jeho básnenie bolo dokonalou poéziou, ale celý jeho život bol dokonalou činnou poéziou. Putovanie a chudoba boli uňho poéziou; celkom sa obnažil, aby mohol vstúpiť do bezprostredného kontaktu s krásou sveta.

Simona Weil


Stvoril všetko krásne vo svoj čas, aj večnosť im dal do srdca, ale dielo ktoré koná Boh, človek od počiatku až do konca nevystihne.

Kohelet 3: 11

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

Herman Hesse

Bohoslužby s eucharistiou
na Haanovej ulici vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Zrnko piesku, balvan v sebe mám
pred sebou ho niekam kotúľam, kotúľam
Koľko ešte cesty musím prejsť
Kým sa kvapky potu dotknú hviezd, dotknú hviezd

Stále vstáva z mŕtvych Sizyfos v nás
Z prachu prehier vstáva v nás
Svoj život v tom zrnku mám
pred sebou ho sám kotúľam

Azyl srdca tam ho ukrývam
a tlačím ten balvan, neviem kam.
Čím som slabší tým vrch vyšší je
Čo ak ma ten balvan zabije ?

Už to cítim, kráti sa mi dych
Už sa stávam jedným z posledných
Bratom všetkých slabých Sizyfov
ktorí tlačia balvan silou snov.

Kamil Peteraj
Hosť Robert Bezák
Bohoslužby budú ak počasie dovolí vonku, ak nie vo vnútri

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.

Evanjelium podľa Matúša 22: 37 - 40

Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš - a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.

List Rimanom 13: 8 - 10
Ak bude vhodné počasie, znova budú bohoslužby vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Piesne k meditácii Eva ŠuškováV láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí nie je dokonalý v láske. My milujeme lebo Boh nás miloval prvý.

Milovaní milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten kto nemiluje nepozná Boha, pretože Boh je láska.

Apoštol Ján

Sú dve základné sily, ktoré nás motivujú: strach a láska. Keď sa bojíme, uzatvárame sa pred životom. Keď milujeme otvárame sa všetkému čo nám môže život ponúknuť s vášňou, vzrušením a súhlasom. Evolúcia a všetky nádeje na lepší svet spočívajú v nebojácnej vízii ľudí s otvoreným srdcom, ktorí objímajú život.

John Lenon

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme.

Simona Weilová.

Milujem, teda chcem aby si bol.

Augustín
Bohoslužby s meditáciou o zodpovednosti za našu reč
Podľa počasia buď vonku alebo vnútri
Pre tých čo potrebujú sedieť bude i vonku zabezpečené sedenie

Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Harry a spol

Ak sa niekto neprehrešuje jazykom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým celé ich telo. Alebo, predstavte si lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci.
Jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi naším údmi je ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zveri dokáže človek skrotiť, ale jazyk, to nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí skrotiť nevládze.

Apoštol Jakub

Ľudský genóm pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom cryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.

Francis Colins

Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy, bola preložená do lepšieho jazyka. Božia ruka je vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.

John Done
Bohoslužby k tajomstvu Trojice s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálne symboly - Jaroslav Beliš
Hudobná improvizácia - Mišo, Juraj, Roman, Robko,

Na jednej strane ku mne doliehalo posolstvo hlbín Ázie, Indie, budhizmu: „To jediné čo má zmysel, je priepasť bez tváre. Je to oceán blaženosti, v ktorom sa všetko rozpúšťa. Podobáme sa soľným bábikám a našim osudom je rozpustiť sa v ňom.“ Na druhej strane sa ozýval hlas Európy: „Každý človek je jedinečný, ale vo svojej jedinečnosti, tvorí len ostrovček v inom oceáne; oceáne samoty.“ Bolo potrebné vybrať si medzi jednotou splynutia a nespojiteľnou oddelenosťou. Buď neexistujem ani ja ani iní, alebo sme raz a navždy rozdelení. Práve vtedy ma oslovil Ježiš slovami evanjelia podľa Jána: „Ja a Otec sme Jedno.“ A o ľuďoch: „Aby boli jedno, ako sme my jedno.“ Absolútna jednota a absolútna rozdielnosť zároveň, prepája hinduistický zmysel pre jednotu a európsky zmysel pre odlišnosť. Toto sa nazýva Trojica, plnosť a prameň lásky.

Oliver Clément

Pre toho, kto verí v trojjediného Boha, najvyššia jednota nie je jednota strnulej uniformity. Modelom jednoty, o ktorú sa treba usilovať, nie je nedeliteľnosť atómu, najmenšej jednotky, ktorú už nie je možné ďalej deliť, ale rozhodujúcou najvyššou formou jednoty je tá jednota, ktorú vytvára láska. Jednota v mnohosti, ktorá vyrastá z lásky, je radikálnejšou, skutočnejšou jednotou ako jednota „atómu“.

Joseph Ratzinger


Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément
Spoločná bohoslužba vonku sa vzhľadom na počasie presúva z 31. 5. na ďalšiu nedeľu 7. 6. !

Pokračujeme v online homíliách z obývačky

Hudobná meditácia Ronal Šebesta - Klarinet

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Hudobná meditácia Arvo Pärt - Klavír Ivan Šiller

Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti Božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Buber.

Otázka o ja a otázka o Bohu sú v skutočnosti jednou a tou istou otázkou: ak je tu jedno, je tu i druhé, ak tu nie je jedno, nie je ani druhé. Boh je všade, nie je iba v ja, ktoré ho hľadá. Práve toto ja ho kladie inam a bráni mu, aby bol všetkým. Tí, čo žijú v hlbokom vnútornom tichu, kam nezasahujú úsudky, porovnávanie a hodnotenie, môžu nepochybne uvidieť, pocítiť, načúvať a dotknúť sa „Toho“ ktorý je

J. Y. Leloupe
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia - klarinet Ronal Šebesta

Mnohotvárnost kultury v národě není pouze ochranou proti vlastní rostoucí agresívnosti, je také podmínkou, aby kultura této země zůstala živoucí, aby zůstala tvořivou. Jako jednotlivci můžeme přemýšlet o vývoji své osobnosti podle lidí, jež jsme poznali ve svém živote. Když jsme potkali pouze lidi zcela kongeniální a setkali se s myšlenkami, s nimiž můžeme souhlasit, jak mnoho jsme propásli! Vděčíme patrně antipatiím osobnosti stejně jako sympatiím. Šťastný člověk, který v pravý čas potkal pravého přítele, šťastný člověk, který potkal v pravý čas pravého nepřítele

T. S. Eliot

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Slovo Daniel Pastirčák
Pozdrav brata Jeana Daniela z Taize
Pieseň Veni Sancte SpirituS - Taize
Modlitba Brata Rogera - zakladateľa komunity Taize

https://youtu.be/BLaLHOkloZY

Hriešnik sa samozrejme musí kajať. Ale prečo? Jednoducho preto, lebo inak by nebol schopný uvedomiť si čoho sa dopustil. Okamih, keď sa dostaví pokánie, je okamihom zasvätenia. A ešte viac: je to prostriedok, ktorým človek mení svoju minulosť. Gréci to pokladali za nemožné: „Zmeniť minulosť (vraj) nedokážu ani bohovia.“ Kristus ukázal, že to dokáže i praobyčajný hriešnik, a že to je tiež jediná vec, ktorú dokáže.

Oscar Wilde

Vášeň je vedomie, ktoré zväzuje samo seba, je to vôľa, ktorá sa vrhá do zajatia rozličných prípadov imaginárneho zla. Vôľa, ktorej určením je ovládať telo, môže byť otrokom iba sama sebe. Vášeň, ktorá sa živí márnosťou a zmocňuje sa jej závrat osudovosti, je vo svojej podstate duchovná. Je však v úzkom styku s emóciou a tá je často jej telesným nutkaním. Rozruch tela, ktorý zosilňuje intenzitu vášne, v danom okamihu poskytuje vášni alibi, ktoré hľadá.

Paul Ricoeur

Ak by neexistovala Kristova milosť pre človeka, ako som ja, by tu nebola žiadna nádej

Dušan Mitana

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu.

Blaise Pascal
Slovo Daniel Pastirčák

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro. Keby všetci druhým robili dobro, nakoniec sa naše cesty stretnú. Ja, ale, otče, neverím, som ateista. Konáš dobro a tak sa stretneme.

Pápež František

Mám sen, že jedného dňa si na červených kopcoch Georgie, synovia minulých otrokov a synovia minulých otrokárov zasadnú za spoločný stôl bratstva. Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v zemi, kde ich nebudú posudzovať podľa farby kože, ale podľa toho aký majú charakter.

Martin Luther King

Keby existoval Boh, ako by som sa zmieril s tým, že ja nie som Boh

Friedrich Nietzsche
Slovo Daniel Pastirčák
hudba - klarinet - Ronald Šebesta

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný

Bertrand Russell

Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ, na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je omnoho prijateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu.(...)
Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha.

W. Penfield, Mystery of Mind

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.

K. G. Chesterton
Z cyklu homílií v čase karantény
slovo Daniel Pastirčák
Hymnus Hildegardy von Bingen spieva Eva Šušková

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej osamotenosti.

Joseph Ratzinger

Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci.

Henri Nouwen

Čím hlbšie vstupujeme do našej samoty, tým viac objavujeme jednotu s druhými a tým viac môžeme zvnútra vplývať na samotný život univerza. Ak nám druhý nerozumie, je to jeho právo má na to svoje dôvody, my to môžeme len rešpektovať. Každý z nás má však na výber: buď ostať na okraji, dať sa vo vzťahoch hádzať sem a tam, alebo podľa obrazu púštnych otcov a svetelného kruhu s lúčmi, vstúpiť do stredu kruhu, na začiatok svojho lúča. Čím väčšmi sa priblížime k stredu, tým väčšmi sa priblížime k ostatným lúčom

J. Y. Leloup
Homília k Veľkonočnej nedeli
---
Slovo - Daniel Pastirčák
Video - Jozef Kurinec
Strih - Michal Petrovský a Debora Pastirčáková
Hudba - Jonatán Pastirčák
Slávnosť Veľkého Piatku
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálna meditácia Ján Šicko
Hudba András Cséfalvay
Kamera, strih Debora Pastirčáková

To, že Boh miluje človeka, svedčí o tom, že v božskom usporiadaní ideálnych vecí je napísané: Láska sa má venovať tomu čo je naveky nehodné. Ak sa taký výrok zdá príliš krutý, povedzme to inak: Hodný lásky je každý človek, s výnimkou toho, kto sa nazdáva že je hodný lásky. Láska je sviatosť, mali by sme ju prijímať na kolenách, na perách a v srdciach tých, čo ju prijímajú by malo byť vyznanie: „Domine no sum dignus“ – Pane nie som hodný

Oscar Wilde

A tak náš dobrý Pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojím upokojujúcim: Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že Láska je zmyslom nášho Pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.

Juliana z Norwich
Pôstna video homília
Daniel Pastirčák

tu so mnou nekráča
už nikto
záhrada je prázdna
posledné svetlo
opustilo listy
láska dohorela
poznanie vyhaslo
som tma
v srdci záhrady
tvoj hrob kriste
ležíš vo mene
nehybný biely studený
nahý čakáš vzkriesenie


Chudobní duchom sú tí, čo Bohu ponechali všetko, tak ako to mal, kým sme ešte neboli.

Majster Eckhart

Pokiaľ ide o mňa, moje meno, je táto obloha, tieto tyčky plotu, tieto cédri. Toto je môj život – zostať nezaťažený. Vietor vlastní pole, po ktorom sa prechádzam, no ja nevlastním nič a nie som majetkom nikoho a nikdy nebudem ani zabudnutý, pretože ma nikdy nikto neobjaví. To je pre mňa prameňom nezmernej dôvery.

Thomas Merton

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou... Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton
Video - homília Kaplnky
Slovo Daniel Pastirčák

https://www.youtube.com/watch?v=FS8UiyTDv88

Všetka pravda domyslená do konca myslí Boha a všetka krása domilovaná do konca nazerá Boha a každý pozdrav správne pochopený, zdraví Boha.

Viktor Frankl

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí.

Simona Weil

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Video homília o situácii neistoty, dôvere a otvorenom priestore k rastu.
https://www.youtube.com/watch?v=vfePBomUHZM

Slovo Daniel Pastirčák

Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získavá zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo?
Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť.
Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers
Milí priatelia, vzhľadom na udalosti z posledných dní sa najbližšie dve nedele (15 a 22. marec) nebudú konať Bohoslužby na Haanovej. O 10:00 na našom youtube kanáli zavesíme prvú virtuálnu homíliu: Trpezlivosť v čase úzkosti - Daniel Pastirčák. Homílie budeme pridávať každú nedeľu, kým kríza nepominie a nevrátime sa do Kaplnky na spoločné Bohoslužby. Tím Kaplnky
Bohoslužby Kaplnky
Homília Ján Bán

Naděje zamezuje tomu, abychom lpěli na tom, co máme, a osvobozuje nás k tomu, abychom opustili bezpečné místo a vstoupili na neznáme a strach vzbuzujíci území.

Henri Nouwen

Akýkoľvek pokus zariadiť alebo plánovať vlastné osvietenie je odsúdený na neúspech, pretože ho bude riadiť vaše ego. Zbadať dokážete len to, čo ste sa už rozhodli hľadať. Nemôžete vidieť niečo, čo ešte nie ste pripravení hľadať. Zlyhanie a poníženie vás preto donútia pozrieť sa tam, kam by ste sa inak nikdy nepozreli.
Preto je, žiaľ, potrebné povedať, že sa musíme potknúť a spadnúť. O páde však nestačí čítať – tak ako to robíte teraz. Na istý čas naozaj musíme stratiť kontrolu nad vlastným životom, inak sa nikdy nenaučíme, ako jeho riadenie prenechať tomu kto utvára zmysel nášho života.

Richard Rohr
Bohoslužby s eucharistiou
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie

Homília Daniel Pastirčák

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Láska, ktorej základom je vernosť dokazuje, ako večnosť môže existovať počas samotného života. Jedným slovom šťastie! Áno, šťastie v láske je dôkazom, že večnosť môže existovať v čase.

Alain Badiou

Kamkoľvek, len nech je to mimo tento svet!
Baudelaire

Zastavte svet, chcem vystúpiť !
Chlebnikov

Narodená pre iné miesto...
Haugová


Miluje ma ten, ktorý nie je v tomto svete. Vo svojej cele vidím toho, ktorý je mimo tento svet. Sedím na svojej posteli a odpočívam mimo tento svet. No jeho, ktorý je večný, a predsa zrodený, vidím, hovorím s ním, odvažujem sa povedať: Milujem, pretože ma miluje on. Živím sa tým pohľadom, odievam sa doň; zjednotený s ním prekračujem nebesia. A viem, že je to pravdivé a isté.
Vidím toho, kto je vo svojej prirodzenosti neviditeľný. Viem, že ten, kto je úplne vzdialený všetkým tvorom, ma prijíma do seba, ukrýva ma vo svojom náručí, cítim sa celkom mimo tento svet. Ja smrteľný, a vo svete celkom nepatrný, vidím v sebe celého stvoriteľa sveta. A pokiaľ som nažive, objímam v sebe celý kvitnúci život a viem, že nezomriem: Je v mojom srdci a prebýva v nebi. Tu i tam ho vidím v rovnakom svetle.

Symeon Nový teológ

Zmena

23február
Homília: Zuzana Mojžišová

Skúsenosť z dejín nás učí, že sa ľudia a vlády z dejín nikdy nepoučili.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Pre ziskuchtivosť zhrešili mnohí; kto túži zbohatnúť, na nič neberie ohľad. Ako sa klin vráža do škáry medzi kameňmi, tak sa hriech votrie do predaja a kúpy. Ak sa niekto nebude držať pevne bázne pred Pánom, jeho dom bude rýchlo zborený. Ako pri osievaní zostanú na riečici smeti, tak sa ukáže špina človeka pri jeho premýšľaní. Ako pec preverí hrnčiarove nádoby, tak človeka preverí jeho uvažovanie. Ako ovocie stromu hovorí o tom, kto ho pestuje, tak premýšľanie prezrádza úvahy srdca človeka. Nechváľ muža, skôr ako premýšľa, lebo to je skúška pre ľudí. Ak sa budeš usilovať o spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako slávnostné rúcho. Vtáky si sadajú k seberovným a pravda sa vráti k tým, čo v nej žijú. Ako lev striehne na korisť, tak hriech striehne na tých, čo páchajú neprávosť. Keď rozpráva zbožný, vždy je v tom múdrosť, ale blázon sa mení ako fázy mesiaca. Neplytvaj časom medzi nerozumnými, medzi rozumnými však zostaň čo najdlhšie. Reč hlupákov je odporná a smejú sa v hriešnej roztopašnosti. Pri reči tých, čo často prisahajú, vstávajú dupkom vlasy, pri ich hádkach si musíš zapchať uši. Škriepka pyšných vyústi do krviprelievania a je utrpením počúvať ich vzájomné urážky.

Kniha Sirachovcova, 27: 1 – 15

Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. (...) Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

List Galaťanom, 4:19, 20 , 5:1
Bohoslužby Kaplnky
Homília Róbert Bezák

Dušu nikto niekdy nevidel, ale predpokladáme, že jestvuje. Všetci prinajmenšom o nej hovoria, akoby ten pojem označoval čosi azda neviditeľné, ale konkrétne a nesporné.
Dušu nemožno vidieť, lebo je skrytá dnu v tele. Zvláštne je, že človek nevidí ani svoju vlastnú dušu, len vie, že tam kdesi je. A ešte zvláštnejšie je, že sa celá zmestí do tela, no pritom cítime, že je oveľa väčšia ako ono. Že ho na všetkých stranách presahuje.

Zaujímavé, že keď sa loď potápa, ľudia sa domáhajú spasenia duší, hoci im celkom zjavne ide o to, aby si zachránili telá. Myslia si asi, že nad dušami sa Boh skôr zľutuje, a telá sa už zvezú popri nich. Lenže duša sa nezachraňuje, tú možno iba spasiť. Lenže hrať na spasiteľa si ja netrúfam. K spasiteľovi sa môžem nanajvýš modliť.

Pavol Vilikovský

Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť; presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené: prirodzené je dosť.

Erazim Kohák

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Z cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Ten štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.

C. G. Jung

Toto zakotvenie človeka, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.

C. G Jung

Predstavte si: bol som mladý muž, vychovaný v marxistickom ateizme, a ako väčšina kamarátov som neveril v Boha. V jedno ráno( ...) som sa dostal k malej kaplnke rovno oproti École normale supérieure na ulici d Ulm. Nevdojak som do nej vošiel. Ticho, polotieň, samota. Vôňa kadidla a starých sviečok. V slnečných lúčoch sa chveli zrnká prachu. A potom prišiel šok. Môj životný šok. Pozrel som vľavo a úplne na konci som zbadal neuveriteľne silné, intenzívne svetlo. V okamihu ma zaplavilo, vylialo na mňa všetky farby, zvuky, všetky vône. (...) Od prvého okamihu som s akousi nadpozemskou istotou vedel, že to je Najvyššia bytosť. Bolo to duchovné, Inteligentné svetlo, oplývajúce nekonečnou láskou a nežnosťou. Intímne poznalo moje najmenšie kvality aj nedostatky. Z tej nepredstaviteľnej sily som nadobudol dojem, že viem o sebe všetko od najvzdialenejšej minulosti až po budúcnosť, ktorú som nepoznal. Tak som sa vlastne zúčastnil na vlastnom obrátení. Videl som sa taký, aký som bol: zmes ničoty a hriechu. Bol som nič. No svetlo sa o toto nič zaujímalo

André Frossard

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Bohoslužby s Euchristiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel
potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly
a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk
zažíva moje malé srdce radosť bez medzí
a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále
nalievaš a stále je kam liať.

Rabindranáth THÁRUR

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?

Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton

vôľa čo utvára
súdržnosť kameňa
z nesúrodých častí
formuje krajinu
spája
steblo s hviezdou
hviezdu z rybou
na dne jazera

tá vôľa cezo mňa
súcno rozprestiera


cezo mňa je s tebou
z ničoho
utvára v nás nebo

DP

O svedomí

26január
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Zuzana Mojžišová

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Priemerný človek – ohromná väčšina polo – veriacich, či polo - neveriacich civilizovaných ľudí, ktorí sa bez výnimky sťažujú na svoj život, na spoločenský poriadok – tento priemerný človek na otázku: „Prečo sám žije životom, ktorý odsudzuje a nerobí nič pre to aby ho zlepšil?“ – sa vždy vyhne priamej odpovedi. Namiesto o sebe začne hovoriť o niečom všeobecnom: o súdnictve, o obchode, o štáte o civilizácii.

L. N. Tolstoj

Človek môže byť zvieraťom a nikto mu to vytýkať nebude. No človek nemôže uvažovať o tom, že chce byť zvieraťom. Ako náhle totiž uvažuje, uvedomuje si, že je rozumný, no ak si uvedomuje, že je rozumný, nemôže neuznávať čo je rozumné a čo nerozumné. Rozum nič neprikazuje, iba osvetľuje.
L. N. Tolstoj


II Časť cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužba s Eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot Dry Salvages

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákonu dopytu a ponuky. Zákonom ľudského života však je spravodlivosť.

RUSKIN John

Spravodlivosť sa neuskutočňuje snahou po spravodlivosti, ale láskou.

TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Spravodlivosť spravodlivých ľudí spočíva predovšetkým v tom, že trúchlia pre všetky nespravodlivosti, ktorých sa dopustia.

BERNASCONI Ugo

Sú dva druhy ľudí: jedni sú spravodliví, ale pokladajú sa za hriešnych, druhí sú hriešni, ale pokladajú sa za spravodlivých.

PASCAL Blaise

Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.

KONFUCIUS

Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá.

SCHOPENHAUER Arthur

Kresťanstvo vo svojej podstate (a to je jeho paradoxná veľkosť) je učenie nespravodlivosti. Je založené na obetovaní nevinného a na prijatí tejto obete. Naopak, spravodlivosť nie je možná bez vzbury.

CAMUS Albert


Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majster Eckhart
Bohoslužby Kaplnky

Slovo. Daniel Pastirčák

Čas je rieka, čo ma unáša, ja som však tou riekou, je to tiger čo ma požiera, ja som však tým tigrom, je to oheň čo ma pohlcuje, ja som však tým ohňom.

JORGE LUIS BORGES

Musíme byť stále a stále v pohybe,
K plnšiemu sústredeniu
K budúcemu spojeniu, k hlbšej jednote
Cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť,
Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
Čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok


T. S. Eliot: East Coker

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Búber
Na štedrý deň 24. 12. o 13:00 budeme mať návštevu. Budeme hostiť predajcov Nota Bene - ľudí bez domova. Vianoce sú dňami radosti pre tých, čo sa stretnú v teple domova. Sú však dňami samoty a smútku, pre tých, ktorí domov nemajú. Najťažšie to na nich dolieha práve počas Vianoc. Do ulíc vtrhne mráz. Okná mesta sú vysvietené radosťou ale o to viac tiesnivá je samota tých, ktorí nemajú nikoho. Túto nedeľu sme zapálili v poradí tretiu sviecu adventného svietnika, sviecu trpezlivosti nádeje. Na oltárny obrus sme prišili stopy našich bolestí. Pridajme k nim utrpenie tých, ktorým sa svet vzťahov rozpadol a zanechal ich na ulici. Predajcovia sa pozvaniu veľmi potešili. Nechceme iba usporiadať charitatívnu akciu, chceme ich prijať ako vzácnu návštevu. Zapáliť láskou na ich svieci aspoň malý plameň nádeje. Všetci máme spoločný domov v Bohu – v Božom Dieťati, ktoré bolo na svete bezdomovcom. Prosím vás aby ste ich uvítali, venovali sa im. Vypočujete si ich príbehy. Otvorte srdce ich ťažkému osudu. Verím, že toto stretnutie môže byť začiatkom trvalej podpory, ktorú im ako spoločenstvo Kaplnky môžeme poskytnúť .

Daniel Pastirčák

Variť bude Lukáš Uhlík dve polievky - kapustnicu a rybaciu polievku.

Doprava pre predajcov bude zabezpecena z Beskydskej ulice (HQ notabene).

Odvaha pokory

22december
Bohoslužba 4. Advent

Slovo Daniel Pastirčák

Na oltárny obrus budeme prišívať symboly našej odvahy

Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou
a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití
- tou čiastočkou je puto tvojej lásky

Thákur

Privolenie sa podobá úsiliu, no je zároveň jeho opakom. Je to vôľa bez moci - bezmocné úsilie, svoju bezmocnosť však obracia v novú veľkosť. Keď privolením všetku svoju nevyhnutnosť premením na slobodu, potom sa to čo ma obmedzuje a ničí, stáva princípom úplne novej účinnosti – účinnosti úplne bezbrannej a holej.

Paul Ricoeur

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Ať si mají Thomase Mertona. Je mrtev. Otec Ludvík – je také napůl mrtev. Pokud mne se týče, je mé jméno tahle obloha, tyhle tyčky plotu a tyhle cedry. Už nebudu ani přemýšlet o tom, kdo jsem, a nebudu říkat, že do mé totožnosti nikomu nic není, protože to vyznívá sveřepě a to nemám v úmyslu. Nemá to žádny význam.
Teď je můj život toto – zůstat nezatížený. Vítr vlastní pole, na kterých se procházím, a já nevlastním nic a nejsem majetkem ničeho a nikdy nebudu ani zapomenut, protože mě nikdy nikdo neobjeví. To je mi pramenem nezměrné důvěry.

Thomas Merton
3. Advent, Bohoslužby Kaplnky
Prineste si symboly svojho utrpenia. Budeme ich prišívať na oltárny obrus

Slovo: Daniel Pastirčák

Trpezlivosť s druhými je láska,
trpezlivosť so sebou samým je nádej,
trpezlivosť s Bohom je viera.

Adel Bestavros

Pri mystickej kontemplácii opusť zmysly i činnosť rozumu; všetko, čo možno zmyslami vnímať a rozumom poznávať. A keď si svoje chápanie takto uložil k odpočinku, povznes sa, ak to je len možné k zjednoteniu s Tým, ktorého neobsiahne ani bytie ani poznanie. Takto - slobodným aktom seba opustenia - odpútaný od všetkých vecí, od všetkého oslobodený, budeš smerovať hore k Lúču Božskej Temnoty, ktorý prevyšuje všetko jestvujúce.

Dionýsios Areopagita

I riekol som svojej duši, buď pokojná a čakaj bez nádeje
Lebo nádej by bola nádejou v nesprávnu vec; čakaj bez lásky
lebo láska by bola láskou k nesprávnej veci; je ešte viera,
lež viera a láska a nádej sú v čakaní.

Ak sa máš dostať k tomu, čo nemáš
musíš ísť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej nie si

T. S. Eliot

Pokiaľ ide o onen povraz na strome o ktorom ťa pokušiteľ nechal rojčiť, a o smrť úbohého Judáša, poviem ti len jedno: nie je len hriech a bláznovstvo chystať si takú smrť, hoci nášmu Spasiteľovi je maličkosťou odpustiť aj taký hriech. No okrem toho je to veľká škoda, keď človek zomrie v zúfalstve. Zúfalstvo nám Boh nezosiela, aby nás usmrtil, zosiela ho na nás preto, aby nás prebudil k novému životu.

Herman Hesse – Hra so sklenými perlami


2. Adventná Bohoskužba s eucharistiou

Hosť - teológ David Beňa z Litomyšle

Rituál: Prišívanie symbolov príbehu vašej lásky. Prineste si so sebou malý symbol príbehu vašej lásky

Mé srdce se nevzdá tvé lásky!
Můj vlčku, dělej vše, co si přeješ
ve svém opojení.

Nezřeknu se milého.
Ať mne bijí,
ať mne vyhánějí klacky a holemi
až ke stráži u kanálu Sehór,
pruty až do syrské země,
biči až do pouště,
obušky až k pobřeží.

Nikdy nedám na vaše rady,
nikdy se nezřeknu své lásky.

Zo staroegyptskej poézie

V temné noci zastřené,
s plameny lásky, zprahlá v úzkostech,
ó štěstí nad štěstí!
vyšla jsem, nespatřili mne,
když ve spánku můj dům spočíval ztišeně.
(…)
Ó noci, střežila jsi!
Ó noci dražší nad jitřní ráno!
Ó noci, spojila jsi
Milovaného s milovanou,
milou v Milovaného přetvořenou!

Jan od Kříže: Temná noc (1578)

…v tom vidím pozemskost, že totiž žije všemi úkoly, problémy, úspěchy a neúspěchy, zkušenostmi a bezradnostmi -, tehdy se zcela vrhne Bohu do náruče, tehdy už nebere vážně vlastní utrpení, nýbrž utrpení Boží ve světě, tehdy bdí s Kristem v Getsemanech; a já myslím, že v tom je víra, v tom je ‚metanoia‘; tak se stává člověkem, křesťanem!

Dietrich Bonhoeffer (dopis z vězení z 21. 7. 1944)


1. Adventná bohoslužba

RTTUÁL vytváranie adventného oltárneho obrusa
:
PRINES SI prosím na bohoslužbu MALÚ VEC, ČO SYMBOLIZUJE CESTU TVOJEJ VIERY (povedzme zápalka, odznak, známka, list, drobný predmet či kúsok látky fotografie, čokoľvek čo možno ľahko pár stehmi prišiť na látku)

Homília Jana Camara

Spravedlivě tedy Abraham, opustiv pozemskou rodinu svou, nasledoval Slovo Boží a jako poutník kráčel se Slovem, aby u Slova mohl mít příbytek. Spravedlivě též apoštolové, již vzešli z rodu Abrahamova, opustili člun a otce svého a nasledovali Slovo. Spravedlivě rovněž my, majíce stejnou víru jako Abraham..., následujeme Jeho. Neboť v Abrahamovi se člověk napřed naučil a uvykl následovat Slovo Boží

sv. Irenej, druhé storočie

Smysl života ve víře nemužeme posoudit v momentě, kdy ho prožíváme. Jelikož lidská existence je odpovědí na výzvu od Boha, je nutně v pohybu, takže jde vždy „jinou nohou“ kousek prěd sebou. Proto se musíme smířit s faktem, že přítomnosti plně porozumíme až později, možná až o hodně později. Chtít mít všechny odpovědi – a hned – znamená opouštět svět důvěry pro svět lidské kalkulace. ...Kolik z lidí, kteří jako by bezcílně bloudili, jednoho dne zjistí, že ve vém bloudění ve skutečnosti naslouchali skrytému volání, s nímž se k nim v jejich srdci obracel Poutník Bůh, výzvě tak nitěrné, že ji do té doby neuměl rozpoznat dokonca ani ten, jehož se týkala?

John z Taizé