eventy

Počnúc najbližšou nedeľou (28. 11.) prechádzajú bohoslužby v Kaplnke opäť po čase do online priestoru.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňom 25. 11. 2021 na obdobie 90 dní núdzový stav a od toho istého dňa minimálne do 9. 12. 2021 aj obmedzila slobodu pohybu zákazom vychádzania. Stretávanie sa na bohoslužbách je zakázané. Zatiaľ sa toto opatrenie týka aj nedele 5. 12., mnohé však nasvedčuje tomu, že prísne opatrenia o hromadnom nestretávaní sa budú predĺžené aj za časový rámec terajšej vyhlášky.
Na webovej stránke Kaplnky a sociálnych sieťach budeme včas informovať o aktuálnej situácii v dostatočnom predstihu.
Viac o opatreniach sa môžete dozvedieť napríklad tu:
https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/
Kaplnkovský Youtube kanál s homíliami nájdete tu:
https://www.youtube.com/channel/UCTT7lKV9GsQn8LgMov-uwAg


1. Advent - Otvorenosť
homília: Daniel Pastirčák
Hudobná improvizácia Stroon
Strih Pavol Jurčo

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Saint Exupéry

Vďaka poznaniu, že všetci sme len oddelené časti večnej Jednoty, sa nemusíme upriamiť na jednu cestu, jednu obchádzku, jedno jediné konanie alebo utrpenie na svete. Ani poznanie mojej determinovanosti ma predsa neoslobodí!
Určite ma však urobí skromným, urobí ma trpezlivým a láskavým; lebo ma núti tušiť, vážiť si a uznať determinovanosť, každej inej bytosti
Herman Hesse
Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Sprievodca labyrintom biblie
Homília Daniel Pastirčák

To co jednou skutečne otřáslo mou vírou , se týkalo mého kultúrního šoku z církve v mé vlasti. Často místo dopředu se začala pohybovat směrem zpátky, istiktívne a bojácne se vztahovala k podobám minulosti, která pominula.
Tomáš Halík

Kam sa podel Boh? Ja vám to poviem! My sme ho zabili – vy a ja. Existuje azda ešte nejaké Hore a Dolu? Či neblúdime nekonečnou ničotou? Neucítili ste pach božieho rozkladu? Čím sú ešte kostoly, ak nie hrobkami a náhrobkami Boha?
F Nietsche

V Cirkvi vždy existovalo napätie medzi dvoma myšlienkovými svetmi, ktoré stoja proti sebe, hoci si navzájom neprotirečia. Na krajnej pravici sa mračia teológovia, ktorí chcú ustrážiť pravovernosť a obsah zjavenia zachovať v zapečatenej nádobe, aby ho mohli podať ďalej taký, aký ho dostali, bez najmenšieho porušenia. Stavajú sa nepriateľsky ku všetkému o čo sa pokúša druhá skupina. V nej sú tí, ktorí sa orientujú na myšlienku apoštolátu a nezdôrazňujú definície a tradície, ale myšlienku, že náš vek čaká na evanjelium a túži, aby mu bolo hlásané.
Frabcois Mauriac
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

"Ak vyznávame veľkonočnú vieru víťazstva skrze absurdnú porážku, prečo sa tak bojíme vlastných porážok, vrátane preukázateľnej slabosti kresťanstva v dnešnej dobe?"
Tomáš Halík

“Podobenstvá nefungujú, len ako ilustrácie, ale hrajú nezastúpiteľnú rolu. Ide o niečo nového, čo sa nedá vyjadriť iným, alternatívnym a priamym spôsobom. Za istých okolností je nepreložiteľné a stáva sa nepostrádateľnú cestou k novej skutočnosti."
Petr Pokorný
Bohoslužba s eucharistiou

Z cyklu Sprievodca labyrintom biblie
Slovo Daniel Pastirčák

Človek je bytosť, ktorá je sama sebe cieľom, nemôže byť iba prostriedkom ktorú tá či oná vôľa ľubovoľne používa.
Imanuel Kant

Skoncovala som s monštrom, ktorému hovoríme – My. Slovo –poníženia, mizérie, falše a hanby. Teraz vidím tvár boha, a vyvyšujem toho boha nad celou zemou, toho boha, ktorého človek hľadá od chvíle keď vstúpil do bytia. Ten boh mu zaručuje radosť, pokoj a hrdosť. Ten boh, to jediné slovo – Ja.
Ain Rand

Ľudstvo pochádza od jedného Autora
a predstavuje jediný zväzok.
Ak zomrel človek, kapitola jeho života
nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená.
Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou,
či tragickou nehodou.
Božia ruka je však vo všetkých prekladoch.
Jeho ruka napokon zozbiera a spojí
všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu,
kde každá kniha bude ležať
otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, uzavretý do seba,
každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine.
Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší.
Smrť každého človeka ma umenšuje,
lebo som súčasťou ľudstva.
Nepýtaj sa teda komu zvonia do hrobu, tebe zvonia.
John Donne 17. Meditácia
Priatelia, POZOR! Túto nedeľu 31.10 sa MENÍ ČAS na zimný, takže si pospíme o hodinu dlhšie.
Ak ale prídete na bohoslužby o hodinu skôr, neobanujete, pomoc pri príprave priestorov je vždy vítaná!

Bohoslužby Kaplnky
Homília Róbert Bezák

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastne nejsme sami
A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznávame
Po chrpách které kvetly vloni
slanounce jejichruce voní
Tiše mne zdraví jako svého
hrbáčka času přítomného

Ján Skácel


Dušu nikto nikdy nevidel, ale predpokladáme, že jestvuje. Všetci prinajmenšom o nej hovoria, akoby ten pojem označoval čosi azda neviditeľné, ale konkrétne a nesporné.
Dušu nemožno vidieť, lebo je skrytá dnu v tele. Zvláštne je, že človek nevidí ani svoju vlastnú dušu, len vie, že tam kdesi je. A ešte zvláštnejšie je, že sa celá zmestí do tela, no pritom cítime, že je oveľa väčšia ako ono. Že ho na všetkých stranách presahuje.
Zaujímavé, že keď sa loď potápa, ľudia sa domáhajú spasenia duší, hoci im celkom zjavne ide o to, aby si zachránili telá. Myslia si asi, že nad dušami sa Boh skôr zľutuje, a telá sa už zvezú popri nich. Lenže duša sa nezachraňuje, tú možno iba spasiť. Lenže hrať na spasiteľa si ja netrúfam. K spasiteľovi sa môžem nanajvýš modliť.

Pavol Vilikovský
UPOZORNENIE!!! BOHOSLUŽBY ZAČINAJÚ O 9, 00.
Budú v priamom prenose RTVS

Slovo: Daniel Pastirčák

Je to čo robíme so židmi ľudské? Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ Slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa? Láska! Láska k sebe - je príkazom Božím? Je! Miluj ako seba samého! Táto láska, táto kresťanská láska, mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí, a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život o tom netreba nikomu nič vysvetľovať.
Jozef Tiso

Neraz sa cítim tým bližšie k veriacemu, čím je ďalej od mojej vlastnej Cirkvi. Len zriedka som mal príležitosť stretnúť opravdivého Izraelitu, alebo moslima mystického ladenia, ale vtedy mi vždy prišlo na um, že v dome nášho Otca sú rozličné príbytky. A to čo cítim, voči synom Izraela a synom Proroka, cítim, rozumie sa, ešte viac voči kresťanom iných vyznaní, ktorí sú od nás oddelení, ale majú živú vieru a žijú z Krista.. A cítim to aj voči dušiam, ktoré sa nehlásia ani k jednému kresťanskému vyznaniu, ale žijú na prahu cirkvi (ako nebohá Simone Weilová), a svetlo, ktoré dostali a vyžarujú, svieti mi azda o to jasnejšie, že sa v ňom nestretám s tradičnými formuláciami. Na polceste do výšin stretám oddelených bratov rozličných rás a vyznaní a niekedy i bojovných nevercov, ktorí nedbajú na časné výhody a hľadajú božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť; vidím na nich znamenie lásky ku Kristu, ktorého nepoznajú.
Francois Mauriac

Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Napísal brat Roger: Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili?
Brat Roger z Taize

Na svete nám nič nepatrí - náhoda nám môže vziať všetko - okrem schopnosti hovoriť „ja“. Práve to ja je treba dať Bohu. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin, okrem tohto zrieknutia sa seba.
Simone Weil

Zmysly: zrak

17október
Bohoslužba Kaplnky
Slovo: Zuzana Mojžišová


V pokrivenom oku môže mať pravda krivú tvár.
J. R. R. Tolkien

Bohoslužba Kaplnky
Slovo: Alica Rosová

Tisíckrát môžu politici opakovať na všetkých medzinárodných fórach, že základom nového svetového usporiadania musí byť všeobecný rešpekt k ľudským právam – a nič to nebude platné, pokiaľ nebude tento imperatív vyrastať z rešpektu človeka k zázraku bytia... [Tento imperatív] musí vychádzať z ľudskej transcendencie. Transcendencie ako chápajúcej ruky podávanej blízkemu človeku, cudzincovi, ľudskej komunite, všetkým živým tvorom, prírode, vesmíru. Transcendencie ako hlboko a radostne prežívanej potreby byť v súlade aj s tým, čo nie sme my sami, čomu nerozumieme, čo sa nám zdá vzdialené časovo i priestorovo, ale s čím sme napriek tomu tajomne spojení, pretože to spolu s nami tvorí jediný svet. Transcendencie ako jedinej skutočnej alternatívy zániku.

Václav Havel (z prejavu predneseného pri príležitosti prevzatia Medaily slobody vo Filadelfii 4. Júla 1994)


Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.
Žalm 8:5-6
Bohoslužba kaplnky s eucharistiou
Z cyklu Sprievodca labyrintom biblie
Slovo Daniel Pastirčák


Človek je slobodný, jeho sloboda je obmedzená iba slobodou druhého človeka. Trest je odplata. A nikde to neplatí viac než pri treste smrti. V mene koho sa uplatňuje právo? V mene nevinných? Oni ustanovujú právo? Trest má mať odstrašujúci účinok No od čias Kainových, žiaden trest neodstrašil páchateľa od zločinu. Má to čo robím nejaký zmysel?
Úvaha advokáta z filmu Nezabieš od Krzyzstofa KIeślowského
Čo sa týka bohov máme vieru, a čo sa týka ľudí istotu, že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc, všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon, a nie sme prvý, kto ho uplatňuje, zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, akoby mal trvať navždy; preto ho uplatníme aj teraz. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my.
Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides

Cena človeka

26september
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky
slovo Daniel Pastirčák

Od dnešnej nedele sme v Kaplnke pristúpili k rozhodnutiu, že naživo môžu bohoslužby tu na bilgyme navštevovať iba zaočkovaní ľudia, pričom deti pod dvanásť rokov sa posudzujú podľa rodičov (vakcinovaní rodičia = vakcinované dieťa). Sme presvedčení, že týmto rozhodnutím nechránime v prvom rade očkovaných – tých chráni vakcína, ale berieme ohľad a prejavujeme zodpovednosť najmä voči neočkovaným, ktorí by sa pri osobnom kontakte mohli nakaziť. Toto opatrenie platí zatiaľ do odvolania. Homílie bude možné ako doposiaľ nájsť na internete, pracuje sa na tom, aby boli aj v priamom prenose streamované.
Tím Kaplnky

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro.

To, že v mnohých častiach sveta žijú deti, ktoré nemajú čo jesť, nie je novina, je to normálne. Takto to nemôže byť! Napriek tomu sa tie veci stali normou: to že nejakí bezdomovci zomierajú od zimy na uliciach, to nie je novina. Desaťpercentný pokles na burze je tragédiou. S človekom sa tu narába akoby bol odpad.

Ak porozumieme Božej láske k nám, radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu hanbiť nebudeme. No bieda je pre nás užitočná len vtedy ak u Boha nehľadáme nič iné iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili Božiu lásku, je ocenenie našej vlastnej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva

Pápež František

Thomas Merton
1